Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

Được đăng lên bởi maingocanh10793
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1860 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----- -----

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

MỤC LỤC
1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ
trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo
trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn
được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh
nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến
kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp
chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định
đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên
cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần
thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh
doanh đứng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn
tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và
quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã
được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty
cổ phần Ngọc Anh, em đã chọn đề tài ''Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng'' để
nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.
Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

2

CHƯƠNG I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1.1. KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ Ý
NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG
1.1.1. Khái niệm thành phẩm
Trong DNSXCN: Thành phẩm những sản phẩm đã kết thúc toàn bộ quy trình công
nghệ sản xuất do doanh nghiệp tiến hành hoặc thuêu ngoài gia công tác chế biến và đã
được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và đã nhập cho kho thành
phẩm.
* Phân biệt giữa thành phẩm và sản phẩm .
- Xét về mặt giới hạn.
+ Thành phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất và gắn với một quy trình
công nghệ sản xuất nhất định trong phạm vi một doanh nghiệp .
+ Sản phẩm là kết quả cuối cùng của quá trì...
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----- -----
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.
MỤC LỤC
1
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh. - Người đăng: maingocanh10793
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh. 9 10 264