Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán huy động vốn tại NH Agribank An Phú

Được đăng lên bởi Hồ Xị Shu Hương
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1839 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
KHOA KẾ TOÁN--KIỂM TOÁN
--THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI
NHÁNH AN PHÚ

Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
Lớp
MSSV

TP Hồ Chí Minh, Năm 2013

: TS. Đặng Thị Ngọc Lan
: Hồ Thị Thu Hương
: 11DKN
: 1112130015

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hồ Thị Thu Hương

LỜI CẢM ƠN
Sau 3 năm được học tập và rèn luyện tại trường ĐH Tài chính - Marketing, với sự
dạy dỗ tận tình của thầy cô đã giúp em có được những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế
tài chính nói chung và đặc biệt là môn chuyên ngành Kế toán ngân hàng nói riêng. Tuy đó
chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã góp phần giúp em học hỏi và tích luỹ được
nhiều kinh nghiệm thực tế để có thể áp dụng cho công việc trong tương lai. Và báo cáo
thực tập này chính là kết quả cụ thể cho sự kết hợp, áp dụng giữa lý thuyết đã có được
trong quá trình học tập vào thực tiễn nói trên .
Em xin cảm ơn ban lãnh đạo ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi
nhánh An Phú cùng các anh, các chị tại phòng Kế toán đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ và tạo
điều kiện thuận lợi cung cấp cho em những kinh nghiệm quý giá trong quá trình thực tập,
nghiên cứu để hoàn thành bài báo cáo của mình.
Cảm ơn cô Đặng Thị Ngọc Lan- là giáo viên trực tiếp hướng dẫn, đã tận tình giúp
đỡ, hướng dẫn em trong khoảng thời gian em thực tập để có thể hoàn thành bài báo cáo
hoàn chỉnh như hôm nay.
Do kiến thức còn hạn chế nên bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này khó tránh khỏi
những thiếu sót và khuyết điểm. Kính mong được sự giúp đỡ của quý thầy cô và các anh,
chị tại phòng kế toán ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Phú.
Em xin chân thành cảm ơn!

Lớp: 11DKN

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hồ Thị Thu Hương

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
========*******========

Họ và tên người nhận xét .................................................................................................
Chức vụ ...............................................................................................................................
Nhận xét về quá trình thực tập của sinh viên: Hồ Thị Thu Hương
Lớp 11DKN - Khoa Kế toán – Kiểm toán
Khoá học: 2011-2015
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
KHOA KẾ TOÁN--KIỂM TOÁN
---
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI
NHÁNH AN PHÚ
Giáo viên hướng dẫn : TS. Đặng Thị Ngọc Lan
Sinh viên thực hiện : Hồ Thị Thu Hương
Lớp : 11DKN
MSSV : 1112130015
TP Hồ Chí Minh, Năm 2013
Kế toán huy động vốn tại NH Agribank An Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán huy động vốn tại NH Agribank An Phú - Người đăng: Hồ Xị Shu Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Kế toán huy động vốn tại NH Agribank An Phú 9 10 672