Ktl-icon-tai-lieu

kế toán thanh toán

Được đăng lên bởi vu-k
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 4965 lần   |   Lượt tải: 12 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi theo hướng kinh tế
thị trường, mở cửa và hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực cũng như toàn cầu.
Muốn vượt qua sự chọn lọc, đào thải khắt khe của thị trường để đứng vững được
các doanh nghiệp không những phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến mục
tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà còn phải có cái nhìn bao quát về tình hình tài chính
của mình.
Sức mạnh tài chính của doanh nghiệp được thể hiện ở khả năng chi trả và
thu hồi của các khoản thanh toán. Hoạt động thanh toán phản ánh mối quan hệ
giữa bên mua và bên bán. Giải quyết tốt mối quan hệ này sẽ tạo thuận lợi cho
quán trình thu mua và tiêu thụ hàng hóa, tạo được niềm tin rất lớn cho các bên
trong kinh doanh. Tình hình thanh toán không những là mối quan tâm hàng đầu
của các bên tham gia hợp đồng kinh tế, mà còn là nhân tố quyết định việc tiếp
tục đầu tư, cho vay của chủ đầu tư, ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Có
thể thấy được nghiệp vụ thanh toán đóng vai trò cốt lõi quyết định đến sự tồn tại
và phát triển của doanh nghiệp.
Hạch toán kế toán thanh toán nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ, chính
xác, kịp thời về việc phản ánh thực trạng về các khoản phải thu, phải trả. Qua
đó, các nhà quản lý nắm được những thông tin cần thiết về tình hình công nợ và
khả năng thanh toán để đưa ra những quyết định tối ưu trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, trên cở sở đó không ngừng mở rộng quy mô của doanh nghiệp. Với
cơ quan quản lý cấp trên, việc hoàn thiện trong công tác hạch toán sẽ tạo sự tin
tưởng nhất định trong việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
Doanh nghiệp được đánh giá là kinh doanh có hiệu quả phải tổ chức tốt
công tác kế toán thanh toán, làm chủ được tình hình tài chính, có những biện
pháp tích cực xử lý tốt tình hình công nợ cũng như thực hiện nghĩa vụ thanh
toán với nhà nước. Vậy, công tác kế toán thanh toán có vai trò vô cùng quan
1

trọng trong hoạt động kinh doanh, là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi
doanh nghiệp.
Công ty cổ phần vật tư Phú Thọ là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
thương mại dịch vụ. Công ty chủ yếu cung cấp các mặt hàng đạm, lân hóa học,
thạch cao, xốp nhập khẩu phục vụ nhu cầu thị trường trong nước. Hợp đồng mua
bán tại doanh nghiệp diễn ra thường xuyên kèm với nó là các nghiệp vụ thanh
toán không ngừng phát sinh. Vì thế, việc hạch toán đầy đủ, chính xác và khoa
học các nghiệp vụ thanh toán là nhiệm vụ quan trọng đối với công ty.
Xuất phát từ nhữ...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi theo hướng kinh tế
thị trường, mở cửa hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực ng như toàn cầu.
Muốn vượt qua sự chọn lọc, đào thải khắt khe của thị trường để đứng vững được
các doanh nghiệp không những phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến mục
tiêu tối đa hóa lợi nhuận còn phải có cái nhìn bao quát về tình nh tài chính
của mình.
Sức mạnh tài chính của doanh nghiệp được thể hiệnkhả năng chi trả
thu hồi của các khoản thanh toán. Hoạt động thanh toán phản ánh mối quan hệ
giữa bên mua bên bán. Giải quyết tốt mối quan hệ y sẽ tạo thuận lợi cho
quán trình thu mua tiêu thụ hàng hóa, tạo được niềm tin rất lớn cho các bên
trong kinh doanh. Tình hình thanh toán không những mối quan tâm hàng đầu
của các bên tham gia hợp đồng kinh tế, còn nhân tố quyết định việc tiếp
tục đầu tư, cho vay của chủ đầu tư, ngân hàng các tổ chức tín dụng khác.
thể thấy được nghiệp vụ thanh toán đóng vai trò cốt lõi quyết định đến sự tồn tại
và phát triển của doanh nghiệp.
Hạch toán kế toán thanh toán nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ, chính
xác, kịp thời về việc phản ánh thực trạng về các khoản phải thu, phải trả. Qua
đó, các nhà quản lý nắm được những thông tin cần thiết về nh hình công nợ và
khả năng thanh toán để đưa ra những quyết định tối ưu trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, trên cở sở đó không ngừng mở rộng quycủa doanh nghiệp. Với
quan quản cấp trên, việc hoàn thiện trong công tác hạch toán sẽ tạo sự tin
tưởng nhất định trong việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
Doanh nghiệp được đánh giá kinh doanh hiệu quả phải t chức tốt
công c kế toán thanh toán, làm chủ được tình hình tài chính, những biện
pháp tích cực xử tốt tình hình công nợ cũng như thực hiện nghĩa vụ thanh
toán với nhà nước. Vậy, công c kế toán thanh toán vai trò cùng quan
1
kế toán thanh toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán thanh toán - Người đăng: vu-k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
kế toán thanh toán 9 10 964