Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất chả giò rế tại công ty Vissan

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 13943 lần   |   Lượt tải: 72 lần
SVTH: Phùnh Thị Mỹ Linh
Lê Văn Hiển
Quãng Thị Như Thùy

GVHD:

MỤC LỤC
PHẦN 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VISSAN
1. Lịch sử thành lập và phát triển của công ty..............................................................................
1.1. Lịch sử thành lập.........................................................................................................................
1.2. Chức năng...................................................................................................................................
1.3. Phương thức củng cố và phát triển.............................................................................................
2. Địa điểm xây dựng ......................................................................................................................
3. Sơ đồ..............................................................................................................................................
3.1. Sơ lược về Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm...............................................................
3.2. Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp.......................................................................................
3.3. Sơ đồ tổ chức và phân bổ nhân sự của Xí nghiệp.......................................................................
4. An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy..............................................................................
4.1. An toàn lao động.........................................................................................................................
4.2. Phòng cháy chửa cháy................................................................................................................
4.2.1. Những nguyên nhân gây cháy trong nhà máy.........................................................................
4.2.2. Phòng tránh..............................................................................................................................
5. Xử lý chất thải, và vệ sinh công nghiệp......................................................................................
5.1. Xử lý chất thải rắn.......................................................................................................................
5.1.1. Các loại vật chất phế thải.........................................................................................................
5.1.2. Xử lý chất thải..........................................................................
SVTH: Phùnh Thị Mỹ Linh GVHD:
Lê Văn Hiển
Quãng Thị Như Thùy
MỤC LỤC
PHẦN 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VISSAN
1. Lịch sử thành lập và phát triển của công ty..............................................................................
1.1. Lịch sử thành lập.........................................................................................................................
1.2. Chức năng...................................................................................................................................
1.3. Phương thức củng cố và phát triển.............................................................................................
2. Địa điểm xây dựng ......................................................................................................................
3. Sơ đồ..............................................................................................................................................
3.1. Sơ lược về Xí nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm...............................................................
3.2. Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp.......................................................................................
3.3. Sơ đồ tổ chức và phân bổ nhân sự của Xí nghiệp.......................................................................
4. An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy..............................................................................
4.1. An toàn lao động.........................................................................................................................
4.2. Phòng cháy chửa cháy................................................................................................................
4.2.1. Những nguyên nhân gây cháy trong nhà máy.........................................................................
4.2.2. Phòng tránh..............................................................................................................................
5. Xử lý chất thải, và vệ sinh công nghiệp......................................................................................
5.1. Xử lý chất thải rắn.......................................................................................................................
5.1.1. Các loại vật chất phế thải.........................................................................................................
5.1.2. Xử lý chất thải..........................................................................................................................
5.2. Xử lý nước thải...........................................................................................................................
5.3. Vệ sinh công nghiệp....................................................................................................................
PHẦN 2. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT CHẢ GIÒ RẾ
1. Nguyên liệu sản xuất......................................................................................................................
1.1. Thịt..............................................................................................................................................
1.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng thịt.................................................................................
1.1.2. Các biến đổi của thịt sau khi lạnh đông...................................................................................
1.1.3. Các biến đổi của thịt trong giao đoạn tan giá...........................................................................
1.1.4. Các yêu cầu kĩ thuật khi dùng thịt lạnh đông sau quá trình tan giá.........................................
1.2. Tôm.............................................................................................................................................
1.3. Củ sắn..........................................................................................................................................
1.4. Khoai môn...................................................................................................................................
1.5. Nấm mèo.....................................................................................................................................
1.6. Cà rốt...........................................................................................................................................
1.7. Nước............................................................................................................................................
1.8. bánh tráng rế..............................................................................................................................
1.9. Bột năng......................................................................................................................................
1.10. Bún tàu, miến............................................................................................................................
1.11. Đậu xanh...................................................................................................................................
1.12. Củ hành tím...............................................................................................................................
1.13. Tỏi.............................................................................................................................................
2. Gia vị..............................................................................................................................................
2.1. Muối............................................................................................................................................
Khảo sát quy trình sản xuất chả giò rế……………………
1……………………………………………
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất chả giò rế tại công ty Vissan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất chả giò rế tại công ty Vissan - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất chả giò rế tại công ty Vissan 9 10 790