Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi nhamdl
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV hướng dẫn
SV thực hiện
Niên khóa

: Thượng úy Nguyễn Sỹ Hiệp
: Nguyễn Khắc Thời
: 2009 - 2013

 Mở đầu
 Nội dung

- Chương 1. Cở sở lí luận và thực tiễn
- Chương 2. Một số biện pháp nâng cao nhận
thức cho sinh viên về bảo vệ biên giới quốc gia
trên biển trong giai đoạn hiện nay
Kết luận chung

1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Cấu trúc khóa luận

Quốc gia được hình thành bởi ba yếu tố:
“Lãnh thổ, dân cư và quyền lực cộng đồng”.
Trong đó biên giới – lãnh thổ là nền tảng đầu
tiên. Như chúng ta đã biết, biên giới quốc gia có
vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ, là tuyến đầu
của Tổ quốc. Đó cũng là nơi giao lưu hợp tác
giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế
giới.
Do đó, chúng ta phải xây dựng, bảo vệ biên
giới lãnh thổ trên tất cả mặt, các hướng và trên
mọi lĩnh vực. Đặc biệt là chủ quyền biên giới trên
biển hiện nay…

Tình hình chủ quyền biên giới quốc gia trên biển

hiện nay đã và đang diễn biến hết sức gay go,
phức tạp giữa các nước trong và khu vực, nhất
là giữa Việt Nam. Đây là vấn đề rất quan trọng
đối với mỗi quốc gia dân tộc.
Vì thế mỗi người phải nâng cao nhận thức
hiểu biết về vấn đề này. Đặc biệt là sinh viên thế hệ trẻ nói chung, sinh viên trường Đại học
Sư phạm Hà Nội nói riêng.

Cũng như sự nôn nóng của tuổi trẻ dẫn tới

những suy nghĩ và hành động quá khích dễ bị
bọn xấu lợi dụng để chống phá cách mạng nước
ta ngay từ nơi biên giới. Điều đó thật nguy hiểm
Xuất phát từ thực tiễn trên, em lựa chọn đề
tài “Nâng cao nhận thức cho sinh viên trường
Đại học Sư phạm Hà Nội về bảo vệ biên giới
quốc gia trên biển trong giai đoạn hiện nay”
làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

1.1 Cơ sở lí luận
1.1.1 Khái niệm biên giới quốc gia
1.1.2 Khái niệm biên giới quốc gia trên biển
1.1.3 Quan điểm của Đảng về bảo vệ biên giới
quốc gia trong giai đoạn hiện nay
1.1.4 Các văn bản pháp luật của Nhà nước về
bảo vệ biên giới quốc gia trên biển trong giai
đoạn hiện nay

1.2 Cơ sở thực tiễn
1.2.1 Tình hình biên giới quốc gia trên biển trong

giai đoạn hiện nay
Biên giới trên biển giữa Việt Nam - Thái Lan
Biên giới trên biển giữa Việt Nam - Indonexia
Biên giới trên biển giữa Việt Nam - Malaisia
Biên giới trên biển giữa Việt Nam - Philippin
Biên giới trên biển giữa Việt Nam -Campuchia
Biên giới trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc
1.2.2 Thực trạng nhận thức của sinh viên trường
Đại học Sư phạm Hà Nội về bảo vệ biên giới quốc
gia trên biển ...
GV hướng dẫn : Thượng úy Nguyễn Sỹ Hiệp
SV thực hiện : Nguyễn Khắc Thời
Niên khóa : 2009 - 2013
Khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: nhamdl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp 9 10 749