Ktl-icon-tai-lieu

khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi thuyduong055-gmail-com
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: ThS. Huỳnh Văn Hiếu

LỜI MỞ ĐẦU

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng thông tin tài chính đáng
tin cậy để ra quyết định đầu tư cũng như quyết định quản lý ngày càng cao. Báo cáo
tài chính là tài liệu tổng hợp chứa đựng những thông tin tài chính nhưng những
thông tin này chỉ thực sự hữu ích khi nó được trình bày trung thực và hợp lý. Do đó,
cần có một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp và khách quan để kiểm tra tính trung
thực, hợp lý của thông tin tài chính được cung cấp. Trước tình hình đó, hoạt động
kiểm toán độc lập trở ra đời và từng bước phát triển. Ngày nay, kiểm toán đã trở
thành một nghề nghiệp và phát triển trên quy mô toàn cầu. Để phát triển và hội nhập
với nền kinh tế thế giới, nhiều công ty kiểm toán Việt Nam đã ra đời và không
ngừng phát triển về quy mô cũng như chất lượng dịch vụ cung cấp.
Trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tài sản cố định là khoản mục chiểm
tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Do đó, kiểm toán viên phải hết sức thận trọng khi
kiểm toán khoản mục này vì chỉ cần một sai sót nhỏ có thể dẫn đến sai lệch trọng
yếu trên Báo cáo tài chính. Tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản
cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính. Mỗi loại đều có đặc điểm riêng
nhưng quy trình kiểm toán đều dựa trên một số thủ tục cơ bản, trong chuyên đề này
em chỉ tập trung vào trình bày quy trình kiểm toán tài sản cố định hữu hình, còn đối
với quy trình kiểm toán tài sản cô định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính chỉ
trình bày những điểm khác so với tài sản cố định hữu hình. Nội dung chuyên đề
gồm có bốn chương:
Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty kiểm toán Tâm Việt.
Chương 2: Cơ sở lý luận vế tài sản cố định và chi phí khấu hao.
Chương 3: Thực tiễn kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu
hao tại Công ty kiểm toán Tâm Việt.
Chương 4: Nhận xét và kiến nghị.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu trong suốt quá
trình thực tập, nhưng do thời gian thực tập không nhiều, kiến thức còn hạn hẹp nên
chuyên đề còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Vì vậy rất mong nhận được sự thông cảm
và đóng góp của Thầy cô, Ban lãnh đạo công ty, và các anh chị kiểm toán viên
trong công ty để chuyên đề có thể hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

SVTH: Đặng Thị Mỹ Hương

Trang 1

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: ThS. Huỳnh Văn Hiếu

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
KIỂM TOÁN TÂM VIỆT
1.1 Sự ra đời và quá trình phát triển của công ty kiểm toán Tâm Việt
Bước sang t...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Văn Hiếu
LỜI MỞ ĐẦU
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng thông tin tài chính đáng
tin cậy để ra quyết định đầu tư cũng như quyết định quản lý ngày càng cao. Báo cáo
tài chính tài liệu tổng hợp chứa đựng những thông tin tài chính nhưng những
thông tin này chỉ thực sự hữu ích khi nó được trình bày trung thực và hợp lý. Do đó,
cần một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp khách quan để kiểm tra nh trung
thực, hợp của thông tin tài chính được cung cấp. Trước tình hình đó, hoạt động
kiểm toán độc lập trở ra đời từng bước phát triển. Ngày nay, kiểm toán đã trở
thành một nghề nghiệp và phát triển trên quy mô toàn cầu. Để phát triển và hội nhập
với nền kinh tế thế giới, nhiều công ty kiểm toán Việt Nam đã ra đời không
ngừng phát triển về quy mô cũng như chất lượng dịch vụ cung cấp.
Trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tài sản cố định là khoản mục chiểm
tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Do đó, kiểm toán viên phải hết sức thận trọng khi
kiểm toán khoản mục này chỉ cần một sai sót nhỏ có thể dẫn đến sai lệch trọng
yếu trên Báo cáo tài chính. Tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản
cố định hình, tài sản cố định thuê tài chính. Mỗi loại đều đặc điểm riêng
nhưng quy trình kiểm toán đều dựa trên một số thủ tục bản, trong chuyên đề này
em chỉ tập trung vào trình bày quy trình kiểm toán tài sản cố định hữu hình, còn đối
với quy trình kiểm toán tài sản định hình tài sản cố định thuê tài chính chỉ
trình y những điểm khác so với tài sản c định hữu hình. Nội dung chuyên đ
gồm có bốn chương:
Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty kiểm toán Tâm Việt.
Chương 2: Cơ sở lý luận vế tài sản cố định và chi phí khấu hao.
Chương 3: Thực tiễn kiểm toán khoản mục tài sản cđịnh chi phí khấu
hao tại Công ty kiểm toán Tâm Việt.
Chương 4: Nhận xét và kiến nghị.
Mặc dù đã nhiều nỗ lực cố gắng nghiên cứu, m hiểu trong suốt quá
trình thực tập, nhưng do thời gian thực tập không nhiều, kiến thức còn hạn hẹp nên
chuyên đề còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Vì vậy rất mong nhận được sự thông cảm
đóng góp của Thầy cô, Ban lãnh đạo công ty, các anh chị kiểm toán viên
trong công ty để chuyên đề có thể hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.
SVTH: Đặng Thị Mỹ Hương Trang 1
khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: thuyduong055-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
khóa luận tốt nghiệp 9 10 99