Ktl-icon-tai-lieu

khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá ảnh hưởng của các dạng đạm và liều lượng đạm bón đến sinh trưởng và phát triền của cây lúa ở giai đoạn đẻ nhanh trong điều kiện mặn

Được đăng lên bởi Lê Hồng Phong
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA NÔNG HỌC

----------

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:
“ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG ĐẠM VÀ
LIỀU LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ
PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA Ở GIAI ĐOẠN ĐẺ
NHÁNH TRONG ĐIỀU KIỆN MẶN”
NGƯỜI THỰC HIỆN

: NGUYỄN THỊ HUẾ

LỚP

: K57-NNA

NGƯỜI HƯỚNG DẪN : ThS. PHAN THỊ HỒNG NHUNG
BỘ MÔN

: CÂY LƯƠNG THỰC

HÀ NỘI - 2016

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp, ngoài sự cố gắng nỗ lực của
bản thân em đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ rất lớn của nhiều cá nhân và
tập thể.
Trước tiên em xin chân thành cảm ơn cô ThS. Phan Thị Hồng Nhung, bộ
môn Cây lương thực, khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cô là
người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo em trong suốt thời gian làm
thực tập.
Em xin cảm ơn thầy PGS. TS. Phạm Văn Cường đã hỗ trợ kinh phí thí
nghiệm và xin cảm ơn cán bộ kỹ thuật trong dự án JICA-VNUA đã quan tâm chỉ
dẫn nhiệt tình và tạo điều kiện thuận lợi để em thực hiện đề tài và hoàn thành tốt
báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Nông học và toàn
thể các thầy cô trong học viện Nông nghiệp Việt Nam đã dìu dắt và truyền đạt
những kiến thức, kinh nghiệm giúp em làm tốt đề tài tốt nghiệp của mình.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã
giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016
Sinh viên thực hiện đề tài

Nguyễn Thị Huế

i

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................i
MỤC LỤC.............................................................................................................ii
DANH MỤC BẢNG.............................................................................................v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ.......................................................................................vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT, KÍ HIỆU....................................................vii
PHẦN I. MỞ ĐẦU................................................................................................1
1.1

Đặt vấn đề....................................................................................................1

1.2

Mục tiêu đề tài.............................................................................................2

PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU...........................................3
2.1

Những nghiên cứu về lúa chịu mặn ở Việt Nam.......................
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
----------
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:
“ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG ĐẠM VÀ
LIỀU LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG
PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA Ở GIAI ĐOẠN ĐẺ
NHÁNH TRONG ĐIỀU KIỆN MẶN”
NGƯỜI THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ HUẾ
LỚP : K57-NNA
NGƯỜI HƯỚNG DẪN : ThS. PHAN THỊ HỒNG NHUNG
BỘ MÔN : CÂY LƯƠNG THỰC
HÀ NỘI - 2016
khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá ảnh hưởng của các dạng đạm và liều lượng đạm bón đến sinh trưởng và phát triền của cây lúa ở giai đoạn đẻ nhanh trong điều kiện mặn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá ảnh hưởng của các dạng đạm và liều lượng đạm bón đến sinh trưởng và phát triền của cây lúa ở giai đoạn đẻ nhanh trong điều kiện mặn - Người đăng: Lê Hồng Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá ảnh hưởng của các dạng đạm và liều lượng đạm bón đến sinh trưởng và phát triền của cây lúa ở giai đoạn đẻ nhanh trong điều kiện mặn 9 10 2