Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Nghiên cứu tạo nguyên liệu chứa Bacillus clausii dạng bào tử

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho tài liệu miễn phí của Ket-noi.com blog giáo dục, công nghệ

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

PHÙNG THỊ NGỌC HUYỀN

NGHIÊN CỨU TẠO NGUYÊN LIỆU
CHỨA Bacillus clausii DẠNG BÀO TỬ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ

HÀ NỘI - 2015

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

PHÙNG THỊ NGỌC HUYỀN

NGHIÊN CỨU TẠO NGUYÊN LIỆU
CHỨA Bacillus clausii DẠNG BÀO TỬ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ

Người hướng dẫn:
TS. Đàm Thanh Xuân
DS. Nguyễn Thị Thu Phương
Nơi thực hiện:
Bộ môn Công Nghiệp Dược
Trường Đại học Dược Hà Nội

HÀ NỘI - 2015

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được khóa luận này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận
được rất nhiều sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô, bạn bè.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Đàm Thanh Xuân và
DS. Nguyễn Thị Thu Phương là những người thầy đã tận tình chỉ bảo, hướng
dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi từ những ngày đầu đến khi em hoàn thành khóa
luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô và các anh chị kĩ thuật viên của bộ
môn Công Nghiệp Dược – Trường Đại học Dược Hà Nội đã quan tâm và giúp đỡ
em trong suốt thời gian làm thực nghiệm.
Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô cùng cán bộ Trường Đại học Dược Hà
Nội đã dạy dỗ, quan tâm em trong suốt 5 năm học tập tại trường.
Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè đã luôn động
viên khích lệ em trong suốt quá trình học tập và làm khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 5 năm 2015
Sinh viên

Phùng Thị Ngọc Huyền

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN .....................................................................................2
1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PROBIOTIC ....................................................................2
1.1.1. Định nghĩa ..................................................................................................2
1.1.2. Vai trò .........................................................................................................3
1.1.3. Probiotic từ bào tử ......................................................................................4
1.2. KHÁI QUÁT VỀ Bacillus clausii ..................................................................5
1.2.1. Đặc điểm hình thái .....................................................................................6
1.2.2. Cấu trúc bộ gen...............................
B Y T
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NI
PHÙNG TH NGC HUYN
NGHIÊN CU TO NGUYÊN LIU
CHA Bacillus clausii DNG BÀO T
KHÓA LUN TT NGHIỆP DƯỢC
HÀ NI - 2015
Kho tài liu min phí ca Ket-noi.com blog giáo dc, công ngh
Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Nghiên cứu tạo nguyên liệu chứa Bacillus clausii dạng bào tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Nghiên cứu tạo nguyên liệu chứa Bacillus clausii dạng bào tử - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Nghiên cứu tạo nguyên liệu chứa Bacillus clausii dạng bào tử 9 10 165