Ktl-icon-tai-lieu

Khoá luận tốt nghiệp Nghiên cứu và xây dựng hạ tầng khoá công khai

Được đăng lên bởi web123
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3146 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Trần Quang Thuận

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHÓA
CÔNG KHAI

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành : Công nghệ thông tin

HÀ NỘI - 2010

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Trần Quang Thuận

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHÓA
CÔNG KHAI

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành : Công nghệ thông tin
Cán bộ hướng dẫn: PGS – TS.Hồ Sỹ Đàm
Cán bộ đồng hướng dẫn: TS.Lê Đức Phong

HÀ NỘI - 2010

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới PGS.TS Hồ Sĩ Đàm, TS. Lê Đức Phong.
Những người thầy đã cho tôi những định hướng và những ý kiến rất quý báu để tôi hoàn
thành được khóa luận tốt nghiệp này. Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô,
bạn bè đã dìu dắt, giúp đỡ tôi tiến bộ trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. Xin
cảm ơn gia đình và bè bạn, những người luôn khuyến khích và giúp đỡ tôi trong mọi
hoàn cảnh khó khăn. Tôi xin cảm ơn bộ môn Truyền Thông và Mạng Máy Tính, khoa
Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Công Nghệ-Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã hết
sức tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học, làm và hoàn thành khóa luận này.

M ỤC L ỤC
Mở Đầu
1
Chương 1 : Giới Thiệu
2
1.1. Tìm hiểu Mật mã học khoá công khai
2
1.1.1.Mật mã học khoá công khai
2
1.1.2.Ứng dụng
4
1.2. Thuật toán và độ phức tạp thuật toán
4
1.2.1.Thuật toán
4
1.2.2.Phân tích thuật toán
4
1.3. Hạ tầng khóa công khai (PKI)
5
1.3.1.PKI là gì
5
1.3.2.Cở sở hạ tầng khóa công khai
6
1.4. Một vài kiến trúc và công nghệ PKI hiện hành
7
1.4.1.Một số ứng dụng
7
1.5. Mục đích của đề tài
8
1.6. Đặt vần đề ?
8
1.7. Các vấn đề sẽ giải quyết trong khóa luận
9
Chương 2 : Xây dựng hạ tầng khóa công khai(PKI), vấn đề cấp phát chứng thực
số và ứng dụng trong thương mại điện tử
10
2.1. Hàm băm mật mã học
10
2.1.1.Hàm băm
10
2.1.2.Hàm băm mật mã học
10
2.1.3.Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
10
2.1.4.Một số hàm băm thông dụng
11
2.2. Mã hóa thông tin
13
2.3. Chữ ký số
14
2.3.1.Chữ ký số
14
2.3.2.Tạo và kiểm tra chữ ký số
15
2.4. Chứng thực số
23
2.5. Cấu trúc phân tầng của hệ thống PKI
23
2.6. Cấp phát và xác thực chứng thực số
25

2.6.1.Cấp phát chứng thực số
2.6.2.Xác thực chứng thực số
2.7. Ứng dụng của hạ tầng khóa công khai và cấp phát chứng thực
2.7.1.Mã hóa
2.7.2.Chống giả mạo
2.7.3.Xác thực
2.7.4.Chống chối bỏ nguồn gốc
2.7.5.Chữ ký điện tử
2.7.6.Bảo mật website
2.7.7.Đảm bảo phần mềm
2.8. OpenCA hệ thống hạ tầng khóa công khai trong thực tế
2.8.1.Định nghĩa :
2.8.2.Đánh giá về hệ OpenCA
Chương 3: Đặc tả ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
Trần Quang Thuận
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHÓA
CÔNG KHAI
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành : Công nghệ thông tin
HÀ NỘI - 2010
Khoá luận tốt nghiệp Nghiên cứu và xây dựng hạ tầng khoá công khai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoá luận tốt nghiệp Nghiên cứu và xây dựng hạ tầng khoá công khai - Người đăng: web123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Khoá luận tốt nghiệp Nghiên cứu và xây dựng hạ tầng khoá công khai 9 10 387