Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Thúy Hằng Trương
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1976 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH,
CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH VÀ GIỚI THIỆU
VỀ CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA, QUẢNG NGÃI
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
Một cách khái quát, cạnh tranh được hiểu là một sự ganh đua, đấu tranh giữa
các chủ thể kinh doanh với nhau để giành khách hàng, chiếm lĩnh thị trường và đạt
mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận.
Trước đây, trong thời kỳ đầu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, quan điểm
cạnh tranh mang tính đối kháng, cá lớn nuốt cá bé, thương trường là chiến trường.
Tuy nhiên, cạnh tranh theo quan điểm hiện đại ngày nay không phải là tiêu diệt đối
thủ cạnh tranh của mình mà phải tìm cách mang lại cho khách hàng những lợi ích
tốt nhất để thu hút khách hàng, để khách hàng lựa chọn mình chứ không phải lựa
chọn đối thủ cạnh tranh của mình. Đây mới chính là sự cạnh tranh lành mạnh, là
động lực để phát triển kinh tế xã hội. Các lợi ích mà doanh nghiệp tìm cách mang
lại cho khách hàng có thể là chất lượng sản phẩm cao, giá cả cạnh tranh, hệ thống
kênh phân phối rộng khắp, chính sách thanh toán linh hoạt và các lợi ích khác. Tùy
theo năng lực cạnh tranh nổi trội ở điểm nào mà mỗi doanh nghiệp sẽ sử dụng
những phương thức cạnh tranh khác nhau trên thương trường.
1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh
Khi nói đến năng lực cạnh tranh, các nhà nghiên cứu thường xem xét dưới các
cấp độ sau: (1) Năng lực cạnh tranh của quốc gia; (2) Năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp; (3) Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. Giữa các cấp độ
này đều có mối liên hệ hai chiều tác động lẫn nhau rất mật thiết, tạo điều kiện cho
nhau hay chế định nhau, phụ thuộc lẫn nhau.
Năng lực cạnh tranh quốc gia có thể mở đường cho doanh nghiệp khai thác
điểm mạnh của mình, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Ngược lại, năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao sẽ góp phần quan trọng vào việc
bảo đảm tính bền vững của năng lực cạnh tranh quốc gia. Một nền kinh tế có năng
lực cạnh tranh quốc gia cao đòi hỏi phải có nhiều doanh nghiệp có năng lực cạnh
tranh cao. Tương tự, quan hệ giữa năng lực cạnh tranh của sản phẩm và năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp cũng vậy.
Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ là sự thể hiện thông qua các lợi
thế so sánh đối với sản phẩm và dịch vụ cùng loại. Lợi thế so sánh của một sản
1

phẩm và dịch vụ bao hàm các yếu tố bên trong và bên ngoài tạo nên, như năng lực
sản xuất, chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, dung lượng thị trường của sản
phẩm... Năng lực cạnh tran...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH,
CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH VÀ GIỚI THIỆU
VỀ CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA, QUẢNG NGÃI
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
Một cách khái quát, cạnh tranh được hiểu một sự ganh đua, đấu tranh giữa
các chủ thể kinh doanh với nhau để giành khách hàng, chiếm lĩnh thị trường đạt
mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận.
Trước đây, trong thời kỳ đầu của nền kinh tế bản chủ nghĩa, quan điểm
cạnh tranh mang tính đối kháng, lớn nuốt bé, thương trường chiến trường.
Tuy nhiên, cạnh tranh theo quan điểm hiện đại ngày nay không phải tiêu diệt đối
thủ cạnh tranh của mình phải tìm cách mang lại cho khách hàng những lợi ích
tốt nhất để thu hút khách hàng, để khách hàng lựa chọn mình chứ không phải lựa
chọn đối thủ cạnh tranh của mình. Đây mới chính sự cạnh tranh lành mạnh,
động lực để phát triển kinh tế hội. Các lợi ích doanh nghiệp tìm cách mang
lại cho khách hàng thể chất lượng sản phẩm cao, giá cả cạnh tranh, hthống
kênh phân phối rộng khắp, chính sách thanh toán linh hoạtcác lợi ích khác. Tùy
theo năng lực cạnh tranh nổi trội điểm nào mỗi doanh nghiệp sẽ sử dụng
những phương thức cạnh tranh khác nhau trên thương trường.
1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh
Khi nói đến năng lực cạnh tranh, các nhà nghiên cứu thường xem xét dưới các
cấp độ sau: (1) Năng lực cạnh tranh của quốc gia; (2) ng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp; (3) Năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ. Giữa các cấp độ
này đều mối liên hệ hai chiều tác động lẫn nhau rất mật thiết, tạo điều kiện cho
nhau hay chế định nhau, phụ thuộc lẫn nhau.
Năng lực cạnh tranh quốc gia thể mở đường cho doanh nghiệp khai thác
điểm mạnh của mình, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Ngược lại, năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao sẽ góp phần quan trọng vào việc
bảo đảm tính bền vững của năng lực cạnh tranh quốc gia. Một nền kinh tế năng
lực cạnh tranh quốc gia cao đòi hỏi phải nhiều doanh nghiệp năng lực cạnh
tranh cao. Tương tự, quan hệ giữa năng lực cạnh tranh của sản phẩm năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp cũng vậy.
Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch v sự thể hiện thông qua các lợi
thế so sánh đối với sản phẩm dịch v cùng loại. Lợi thế so sánh của một sản
1
Khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: Thúy Hằng Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp 9 10 727