Ktl-icon-tai-lieu

KHUẾCH ĐẠI QUANG BÁN DẪN

Được đăng lên bởi Thanh Van Nguyen
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Viện Điện tử Viễn thông

Bộ môn :Mạch và xử lý tín hiệu

Đề tài:

KHUẾCH ĐẠI QUANG BÁN DẪN

Giáo viên hướng dẫn:

ThS.Nguyễn Bích Huyền

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Đình Chương
Nguyễn Văn Thành

Lớp:

Hệ thống thông tin và truyền thông
Kĩ sư chất lượng cao K52

Tiểu luận khuếch đại quang bán dẫn SOA

2

MỤC LỤC
I.
II.

III.

IV.

V.

Lời nói đầu………………………………………………...………………...………..2
Tổng quan về khếch đại quang……………………………………………………...3
I.1. Giới thiệu khuếch đại quang……………………………………………………3
I.2. Phân loại khếch đại quang………………………………………………...........7
Nguyên lý cơ bản…………………………………………………………………….9
II.1.Mô tả cơ bản……………………………………………………………....9
II.2.Nguyên lý khuếch đại…………………………………………………...10
II.3.Các thông số kĩ thuật…………………………………………………….11
Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của SOA………………………………………..16
III.1.
Cấu trúc cơ bản của SOA……………………………………………….16
III.2.
Nguyên lý hoạt động……………………………………………………..16
III.3.
Đặc tính bộ khuếch đại FPA và TWA………………………………….18
Ứng dụng cơ bản của SOA………………………………………………………....22
IV.1.
Bộ khuếch đại tăng cường……………………………………………….23
IV.2.
Bộ tiền khuếch đại……………………………………………………….25
IV.3.
Bộ khuếch đại đường dây và các tầng khuếch đại…………………….27
Ưng dụng chức năng của SOA……………………………………………………..28
V.1. Sự phi tuyến của SOA…………………………………………………...28
V.2. Các ứng dụng chức năng của SOA…………………………………….31
Kết luận……………………………………………………………………………...40
Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………..41

Lời nói đầu

Thế kỷ 21 chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và viễn
thông đặc biệt là các hệ thống và công nghệ thông sợi tin quang trong hơn hai mươi lăm
năm qua. Sự nhảy vọt này có được là nhờ sự phát triển của công nghệ quang điện tử học
được sử dụng để khai thác băng thông cực kỳ tiềm năng của sợi quang. Ngày nay, các hệ
thống được vận hành với tỷ số bit vượt qua 100Gb/s nhờ các kỹ thuật như dồn kênh chia
theo bước sóng (WDM).
Công nghệ quang là trung tâm của việc hiện thực hóa các hệ thống tương lai nhằm
đáp ứng được nhu cầu thông tin của con người.Những khả năng này bao gồm dải thông
không giới hạn tới các dịch vụ thông tin kèm theo và sự trong suốt hoàn toàn cho phép
Nguyễn Đình Chương&&Nguyễn Văn Thành: Hệ thống thông tin và truyền thông-Kĩ sư chất lượng cao K52

3

Tiểu luận khuếch đại quang bán dẫn SOA

các nân cấp dung lượng và sự linh hoạt định tuyến của kênh truyền.Nhưng cần nhấn
mạnh rằng, khuếch đại quang đóng vai trò quan trọng trong sự tiến triển của thông tin
quang.
Nói chung, các bộ khu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Viện Điện tử Viễn thông
Bộ môn :Mạch và xử lý tín hiệu
Đề tài: KHUẾCH ĐẠI QUANG BÁN DẪN
Giáo viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Bích Huyền
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Chương
Nguyễn Văn Thành
Lớp: Hệ thống thông tin và truyền thông
Kĩ sư chất lượng cao K52
KHUẾCH ĐẠI QUANG BÁN DẪN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHUẾCH ĐẠI QUANG BÁN DẪN - Người đăng: Thanh Van Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
KHUẾCH ĐẠI QUANG BÁN DẪN 9 10 428