Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật an ten

Được đăng lên bởi jmmy-le
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3000 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU
§1.1 LỊCH SỬ
* Thông tin điện : - Telegraphy (1884)
- Telephony (1878)
* Nền tảng lý thuyết : LT trường điện từ Maxwell (1854)
* Hệ thống Telegraphy không dây dùng bức xạ điện từ (Marconi – 1897)
* Đèn điện tử và phát dao động (1904 – 1915)
CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

Mạng nội hạt

Thành phố
đông dân cư

Anten phát – anten thu

Hệ thống yêu
cầu phổ TH hẹp
(truyền thanh)

Dùng bức xạ điện từ

Suy hao phụ thuộc khoảng cách theo quy
luật lũy thừa
Dây đôi → suy hao 2÷3 dB(10 kHz/km)
→ Truyền dữ liệu tần số thấp

Cáp đồng trục → Tín hiệu Video
Tổn hao 4 ÷ 5 dB, quy luật hàm mũ

Cự ly thông tin lớn

→ Thông tin di động (tàu
bờ)
Các phương tiện giao thông đường bộ, máy
bay….

Khoảng cách thông tin hạn chế

- Thông tin vệ tinh
- Kinh tế
- Bảo mật
* Nhược điểm : Hiệu suất thấp
1

§1.2 CÁC HỆ THỐNG ANTEN
+ Anten thông dụng :
- Anten râu trên ôtô
- Anten tai thỏ trên tivi
- Anten vòng cho UHF
- Anten Log-chu kỳ cho TV
- Anten Parabol thu sóng vệ tinh
+ Trạm tiếp sóng vi ba (Microwave Relay)
- Anten mặt
- Anten Parabol bọc nhựa
+ Hệ thống thông tin vệ tinh :
- Hệ anten loa đặt trên vệ tinh
- Anten chảo thu sóng vệ tinh
- Mảng các loa hình nón chiếu xạ (20-30GHz)
+ Anten phục vụ nghiên cứu khoa học
QUY ƯỚC VỀ CÁC DẢI TẦN SỐ
Dải tần số
3 – 30 kHz
30 – 300kHz

Tên, ký hiệu
Very low freq. (VLF)
Low freq. (LF)

Ứng dụng
Đạo hàng, định vị
Pha vô tuyến cho mục đích đạo
hàng
300
– Medium freq. (MF)
Phát thanh AM, hàng hải, trạm
3000kHz
thông tin duyên hải, chỉ dẫn tìm
kiếm
3 – 30 MHz
High Freq. (HF)
Điện thoại, điện báo, phát thanh
sóng ngắn, hàng hải, hàng không
30 – 300MHz Very High Freq. (VHF)
TV, phát thanh FM, điều khiển
giao thông, cảnh sát, taxi, đạo
hàng
0,3 – 3 GHz
Ultrahigh (UHF)
TV, thông tin vệ tinh, do thám,
Radar giám sát, đạo hàng
3 – 30 GHz
Superhigh freq. (SHF)
Hàng không, Viba (microwave
links), thông tin di động, thông
tin vệ tinh
30 – 300GHz Extremly
high
freq. Radar, nghiên cứu khoa học
(EHF)

2

§1.3 KHÁI QUÁT VỀ TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ
+ Dải phát thanh AM chuẩn (0,55 – 1,6 MHz): Dùng tháp anten
+ Dải sóng dài :
- Anten đơn giản với độ lợi thấp, đặt trên mặt đất.
- Mode truyền: sóng mặt, suy hao ~ R-4.
- Mức nhiễu cao do nhiễu công nghiệp
- Cần máy phát công suất lớn (50-500kW)
- Mức nhiễu và suy hao cao
- Cự ly thông tin cỡ vài trăm dặm
- Suy hao tăng nhanh theo tần số (không sử dụng cho TS>20MHz)
- Chiều cao của anten cần được lựa chọn thích hợp.
- Có thể có hiện tượng Fading trong thời gian hàng giây, phút, chịu ảnh
hưởng của nhiệt độ v...
CHƯƠNG I. GII THIU
§1.1 LCH S
* Thông tin đin : - Telegraphy (1884)
- Telephony (1878)
* Nn tng lý thuyết : LT trường đin t Maxwell (1854)
* H thng Telegraphy không dây dùng bc x đin t (Marconi – 1897)
* Đèn đin t và phát dao động (1904 – 1915)
Mng ni ht
Anten phát – anten thu
Thành ph
đông dân cư
H thng yêu
cu ph TH hp
(truyn thanh)
Dùng bc x đin t
Suy hao ph thuc khong cách theo quy
lut lũy tha
C ly thông tin ln
Dây đôi suy hao 2÷3 dB(10 kHz/km)
Truyn d liu tn s thp
Cáp đồng trc Tín hiu Video
Tn hao 4 ÷ 5 dB, quy lut hàm mũ
Khong cách thông tin hn chế
Thông tin di động (tàu b)
Các phương tin giao thông đường b, máy
bay….
CÁC H THNG THÔNG TIN
1
- Thông tin v tinh
- Kinh tế
- Bo mt
* Nhược đim : Hiu sut thp
Kỹ thuật an ten - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật an ten - Người đăng: jmmy-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Kỹ thuật an ten 9 10 616