Ktl-icon-tai-lieu

Lạp xưởng

Được đăng lên bởi lethituyetnhi91
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần












Lạp xưởng , sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ Trung quốc và du
nhập vào Việt Nam từ rất lâu đời, cơ bản được làm từ thịt heo. Tên
Trung Quốc của lạp xưởng là “Lap Chong” dịch là ruột nhồi hoặc
ruột bôi sáp, “chong” không chỉ có nghĩa là ruột mà còn có nghĩa là
lạp xưởng.
Đây là món ăn hầu hết người Việt Nam nào cũng biết đến. Ngoài cách
dùng như một món ăn thông thường sau khi được hấp, nướng hoặc
chiên, lạp xưởng còn được dùng như một nhiên liệu để chế biến nhiều
món ăn khác nhau. Đặc biệt trong dịp tết cổ truyềtn của người Việt,
lạp xưởng là một món ăn không thể thiếu không những vì giá trị dinh
dưỡng cao, mùi vị thơm ngon mà còn vì thời gian bảo quản lạp xưởng
tương đối dài và dễ chế biến.
Lạp xưởng khác nhau theo công thức, kích thước và quá trình chế
biến. Dựa vào công thức lạp xưởng có thể được chia thành lạp xưởng
thịt(Yuen Chong) và lạp xưởng gan(Goin Chong). Đặc biệt là lạp
xưởng gan gà chứa gan gà hoặc gan gà liên kết với gan heo. Phương
pháp chế biến và công thức gia vị tương tự cho cả hai nhóm lạp
xưởng.
Hiện nay, phần lớn lạp xưởng trên thị trường đều làm từ thịt heo. Tuy
nhiên, lạp xưởng làm từ nguyên liệu khác như : thịt bò, tôm, gan gà,
gan heo,… cũng là những loại nguyên liệu có thể sản xuất ra lạp
xưởng có giá trị dinh dưỡng cao và mùi vị thơm ngon rất đặc trưng.
Tài liệu tham khảo:
1. Lê Bạch Tuyết và cộng sự, Các quá trình công nghệ cơ bản trong
sản xuất thực phẩm, NXB Giáo dục , Hà Nội- 1996
2. Josep Kerry – David Ledward Meat processing, CRC Press, 2002
QUÁ TRÌNH RÃ ĐÔNG
Rã đông là quá trình phục hồi trạng thái thực phẩm như trước khi lạnh
đông.Trong quá trình rả đông xảy ra các hiện tượng tan chảy của tinh
thể nước đá và cấu trúc tề bào sản phẩm hút nước vào.
Sản phẩm sau khi rã đông không thể có tính chất hoàn toàn đúng như
trước khi lạnh đông.Mức độ phục hồi trạng thái phụ thuộc vào quá
trình lạnh đông ,bảo quản và rã đông.
BIẾN ĐỔI CỦA NGUYÊN LIỆU
1. Biến đổi vật lý
_Khối lượng giảm 1.5-2% so với khối lương ban đầu.

2.

3.

4.
5.
6.

_Tăng nhiệt độ theo hướng từ bề mặt đến bên trong của thịt.
_Sự cứng xác tăng do mất nước.
_Độ đàn hồi giảm.
_Mùi vị đặc trưng giảm do hao hụt chất tan.
Biến đổi hóa học
_Một số chất hòa tan mất đi như muối, peptid, amino acid, vitamin,
protein tan trong nước…
_Lượng nước tự do tăng và nước liên kết trong tế bào giảm.
Biến đổi hóa lý
_Nước trong nguyên liệu thay đổi từ trạng thái rắn sang trạng thái
lỏng.
_Khả năng hút nước của tế bào để khôi phục lại trạng thái ban đầu,
nếu làm ...
Lạp xưởng , sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ Trung quốc và du
nhập vào Việt Nam từ rất lâu đời, cơ bản được làm từ thịt heo. Tên
Trung Quốc của lạp xưởng là “Lap Chong” dịch là ruột nhồi hoặc
ruột bôi sáp, “chong” không chỉ có nghĩa là ruột mà còn có nghĩa là
lạp xưởng.
Đây là món ăn hầu hết người Việt Nam nào cũng biết đến. Ngoài cách
dùng như một món ăn thông thường sau khi được hấp, nướng hoặc
chiên, lạp xưởng còn được dùng như một nhiên liệu để chế biến nhiều
món ăn khác nhau. Đặc biệt trong dịp tết cổ truyềtn của người Việt,
lạp xưởng là một món ăn không thể thiếu không những vì giá trị dinh
dưỡng cao, mùi vị thơm ngon mà còn vì thời gian bảo quản lạp xưởng
tương đối dài và dễ chế biến.
Lạp xưởng khác nhau theo công thức, kích thước và quá trình chế
biến. Dựa vào công thức lạp xưởng có thể được chia thành lạp xưởng
thịt(Yuen Chong) và lạp xưởng gan(Goin Chong). Đặc biệt là lạp
xưởng gan gà chứa gan gà hoặc gan gà liên kết với gan heo. Phương
pháp chế biến và công thức gia vị tương tự cho cả hai nhóm lạp
xưởng.
Hiện nay, phần lớn lạp xưởng trên thị trường đều làm từ thịt heo. Tuy
nhiên, lạp xưởng làm từ nguyên liệu khác như : thịt bò, tôm, gan gà,
gan heo,… cũng là những loại nguyên liệu có thể sản xuất ra lạp
xưởng có giá trị dinh dưỡng cao và mùi vị thơm ngon rất đặc trưng.
Tài liệu tham khảo:
1. Lê Bạch Tuyết và cộng sự, Các quá trình công nghệ cơ bản trong
sản xuất thực phẩm, NXB Giáo dục , Hà Nội- 1996
2. Josep Kerry – David Ledward Meat processing, CRC Press, 2002
QUÁ TRÌNH RÃ ĐÔNG
Rã đông là quá trình phục hồi trạng thái thực phẩm như trước khi lạnh
đông.Trong quá trình rả đông xảy ra các hiện tượng tan chảy của tinh
thể nước đá và cấu trúc tề bào sản phẩm hút nước vào.
Sản phẩm sau khi rã đông không thể có tính chất hoàn toàn đúng như
trước khi lạnh đông.Mức độ phục hồi trạng thái phụ thuộc vào quá
trình lạnh đông ,bảo quản và rã đông.
BIẾN ĐỔI CỦA NGUYÊN LIỆU
1. Biến đổi vật lý
_Khối lượng giảm 1.5-2% so với khối lương ban đầu.
Lạp xưởng - Trang 2
Lạp xưởng - Người đăng: lethituyetnhi91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lạp xưởng 9 10 628