Ktl-icon-tai-lieu

Lời cảm ơn

Được đăng lên bởi VânVân Và VânVân
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời cảm ơn
Sau một thời gian nghiên cứu, đề tài “xây dựng bài tập hóa học phân tích
cho các kì thi olympic sinh viên toàn quốc và học sinh giỏi trung học phổ thông
cấp quốc qia” đã hoàn thành. Để hoàn thành được đề tài này, có sự hướng dẫn
trực tiếp của Phó giáo sư - Tiến sĩ Ngô Văn Tứ cùng sự giúp đỡ tận tình của các
thầy cô giáo trong khoa Hóa học- Trường Đại học Sư phạm Huế. Ngoài ra, trong
quá trình thực hiện bài tiểu luận , em đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình từ
thầy cô thư viện cũng như ý kiến đóng góp từ các bạn cùng lớp…Nhờ vậy, việc
hợp với những lý thuyết đã học và xây dựng hệ thống bài tập hết sức thuận lợi.
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa hóa trường Đại học Sư phạm
Huế cùng tất cả các thầy giáo, cô giáo đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong
trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.
Về phía cá nhân, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến
Phó giáo sư - Tiến sĩ Ngô Văn Tứ về sự hướng dẫn tận tình và quý báu trong suốt
quá trình xây dựng và hoàn thiện bài tiểu luận.
Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn bài tiểu luận của em còn có rất
nhiều thiếu sót. Em rất mong nhậnđược những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để
đề tài này có thể hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cám ơn!

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 Lí do lí luận

Đầu thế kỉ XXI, nền giáo dục của thế giới có những bước tiến lớn với nhiều
thành tựu về mọi mặt. Hầu hết các quốc gia nhận thức sự cần thiết và cấp bách
phải đầu tư cho giáo dục.Thật vậy, giáo dục đang trở thành một bộ phận đặc biệt
của cấu trúc hạ tầng xã hội, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tất cả các
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, quốc phòng an ninh. Bởi lẽ con người được
giáo dục tốt và giáo dục thường xuyên mới có khả năng giải quyết một cách sáng
tạo và có hiệu quả những vấn đề do sự phát triển của xã hội đặt ra. Chính vì vậy
giáo dục là một bộ phận hữu cơ rất quan trọng trong chiến lược hay kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội, trong đó mục tiêu giáo dục phải được coi là một trong những
mục tiêu quan trọng nhất của sự phát triển đất nước.
Đầu tư cho giáo dục được coi là đầu tư có lãi lớn nhất cho tương lai của
mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng, mỗi gia đình, dòng tộc và mỗi cá nhân. Luật Giáo
dục 2005 của nước ta đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu
nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Vì vậy, vấn đề bồi
dưỡng nhân tài nói chung, đào tạo sinh viên-học sinh chuyên nói riêng đang được
nhà nước ta đầu tư hướng đến.
 Lí do thực tiễn:
Một trong nhữn...
Lời cảm ơn
Sau một thời gian nghiên cứu, đề tàixây dựng bài tập hóa học phân tích
cho các kì thi olympic sinh viên toàn quốc và học sinh giỏi trung học phổ thông
cấp quốc qia đã hoàn thành. Để hoàn thành được đề tài này, sự hướng dẫn
trực tiếp của Phó giáo - Tiến Ngô n Tứ cùng sự giúp đỡ tận tình của các
thầy cô giáo trong khoa Hóa học- Trường Đại học phạm Huế. Ngoài ra, trong
quá trình thực hiện bài tiểu luận , em đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình từ
thầy thư viện cũng như ý kiến đóng góp từ các bạn cùng lớp…Nhờ vậy, việc
hợp với những lý thuyết đã học và xây dựng hệ thống bài tập hết sức thuận lợi.
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy khoa hóa trường Đại học phạm
Huế cùng tất cả các thầy giáo, cô giáo đã tận tình giảng dạygiúp đỡ em trong
trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.
Về phía cá nhân, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắcchân thành nhất đến
Phó giáo sư - Tiến Ngô Văn Tứ về sự hướng dẫn tận tìnhquý báu trong suốt
quá trình xây dựng và hoàn thiện bài tiểu luận.
Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn bài tiểu luận của em còn có rất
nhiều thiếu sót. Em rất mong nhậnđược những ý kiến đóng góp từ quý thầy để
đề tài này có thể hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cám ơn!
Lời cảm ơn - Trang 2
Lời cảm ơn - Người đăng: VânVân Và VânVân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lời cảm ơn 9 10 444