Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ( service- oriented architech)

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 266 trang   |   Lượt xem: 3073 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỒ BẢO THANH
NGUYỄN HOÀNG LONG

0112030
0112141

NGHIÊN CỨU
KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ
(SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE)
VÀ ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TH.S TRẦN MINH TRIẾT

Thành phố Hồ Chí Minh - 2005

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỒ BẢO THANH
NGUYỄN HOÀNG LONG

0112030
0112141

NGHIÊN CỨU
KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ
(SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE)
VÀ ỨNG DỤNG

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
TH.S TRẦN MINH TRIẾT

Thành phố Hồ Chí Minh - 2005

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ( service- oriented architech) - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
266 Vietnamese
Luận văn CNTT: nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ( service- oriented architech) 9 10 955