Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: tìm hiểu hệ thống ITS và áp dụng vào một lĩnh vực cụ thể

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 2506 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời cảm ơn :
Đầu tiên, chúng em xin cảm ơn Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Công
nghệ thông tin đã hỗ trợ về tài liệu, máy móc cho chúng em thực hiện khóa luận
này. Chúng em cũng thực sự cảm ơn Thầy Lê Hoài Bắc đã hướng dẫn tận tình trong
suốt quá trình thực hiện khoá luận. Và cuối cùng, chúng em cảm ơn các thầy cô và
các bạn trong Khoa đã ủng hộ và nhiệt tình giúp đỡ cho chúng em hoàn thành khoá
luận.
Ngày 20 tháng 07 năm 2005

1

Mục lục :
Phần giới thiệu ..................................................................................................... 7
Tóm tắt luận văn ................................................................................................... 9
Chương 1

Giới thiệu về ITS (Intelligent Tutoring Systems)................................10

1.1/

Định nghĩa .......................................................................................................10

1.2/

Mục đích..........................................................................................................11

1.3/

Sơ lược về lịch sử hình thành .........................................................................12

1.3.1/

Trí tuệ nhân tạo (AI- Artificial Intelligence) ..........................................12

1.3.2/

Những hệ thống hướng dẫn hỗ trợ dựa máy tính.....................................12

1.3.3/

Sự rèn luyện và đào sâu thích hợp ..........................................................13

1.3.4/

Sự khủng hoảng của Trí tuệ nhân tạo và Tâm lý học giáo dục ...............14

1.3.5/

Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống dạy học thông minh (AI – ITS).................14

1.3.6/

Vai trò của khoa học nhận thức ..............................................................16

1.4/

Những thách thức đối với các hệ thống ITS....................................................18

1.5/

Sơ lược về kiến trúc của một hệ thống ITS ....................................................22

1.5.1/

Mô hình lĩnh vực (Tri thức về lĩnh vực ) ................................................23

1.5.2/

Mô hình người học...................................................................................27

1.5.3/

Mô hình dạy học .....................................................................................29

1.5.4/

Giao diện của hệ thống ...........................................................................30

1.6/

Kết luận ..........................................................................................................32

Chương 2

Những...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: tìm hiểu hệ thống ITS và áp dụng vào một lĩnh vực cụ thể - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
Luận văn CNTT: tìm hiểu hệ thống ITS và áp dụng vào một lĩnh vực cụ thể 9 10 534