Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: tìm hiểu svg và ứng dụng

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 2412 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HUỲNH NGỌC ĐOÀN

- 0112083

LÊ ANH TOÀN

- 0112074

TÌM HIỂU SVG
VÀ ỨNG DỤNG
LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
TS

DƯƠNG ANH ĐỨC

Th.S LÊ THỤY ANH

NIÊN KHÓA 2001 - 2005

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: tìm hiểu svg và ứng dụng - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
Luận văn CNTT: tìm hiểu svg và ứng dụng 9 10 857