Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1882 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG – 0112066

ĐỀ TÀI

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DEA. BÙI MINH TỪ DIỄM

TP.HCM – NĂM 2005

Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG – 0112066

ĐỀ TÀI

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DEA. BÙI MINH TỪ DIỄM

NIÊN KHÓA 2001 - 2005
GVHD: DEA. Bùi Minh Từ Diễm

2

SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066

Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Luận văn CNTT: tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa 9 10 160