Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: xây dựng bản đó trên điện thoại di động có hỗ trợ java

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 2414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

NGUYỄN NGỌC DUY QUANG – VŨ BÁ QUANG

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TRÊN ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG CÓ HỖ TRỢ JAVA

KHOÁ LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

TP. HCM, 2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

NGUYỄN NGỌC DUY QUANG - 0112194
VŨ BÁ QUANG
- 0112395

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TRÊN ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG CÓ HỖ TRỢ JAVA

KHOÁ LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Thạc sĩ LÊ THỤY ANH

NIÊN KHÓA 2001-2005

HO CHI MINH CITY – MOBILE MAP
Version 1.0 / 07-2005

Siemens SK 65

Siemens SL 65

Sony Ericsson K750

Samsung E100

Sony Ericsson P900

Samsung E710

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: xây dựng bản đó trên điện thoại di động có hỗ trợ java - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Luận văn CNTT: xây dựng bản đó trên điện thoại di động có hỗ trợ java 9 10 863