Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: xây dựng hệ thống website hỗ trợ học và thi toefl

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 1982 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Website hỗ trợ học và thi TOEFL

- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

LÊ KHÁNH TRÍ - 0112077
LÊ TRẦN THÙY TRANG - 0112119

XÂY DỰNG WEBSITE
HỖ TRỢ HỌC VÀ THI TOEFL

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. NGUYỄN THỊ DIỄM TIÊN

NIÊN KHÓA 2001 - 2005

0112077-Lê Khánh Trí

1/155

0112119-Lê Trần Thùy Trang

Website hỗ trợ học và thi TOEFL

- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô
khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tận tình
giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và đã khích lệ,
hỗ trợ mọi mặt cho chúng em trong suốt bốn năm đại học chuẩn bị hành trang
vào đời.
Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn Cô Nguyễn Thị Diễm Tiên, người luôn
sẵn sàng và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên chúng em trong suốt quá
trình thực hiện luận văn này.
Chúng tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè đã và đang luôn động viên, chia sẻ,
giúp đỡ chúng tôi tận tình trong suốt thời gian học tập cũng như thực hiện
luận văn.
Cuối cùng, chúng con kính gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể gia
đình. Cảm ơn Cha, Mẹ đã khó nhọc sinh thành và giáo dưỡng chúng con.
Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng, khích lệ, động viên và tạo mọi điều
kiện tốt nhất cho chúng con trong suốt thời gian qua để chúng con có được
thành quả như ngày hôm nay.
TP HCM, tháng 7 năm 2005
Nhóm thực hiện
Lê Khánh Trí
Lê Trần Thùy Trang
0112077-Lê Khánh Trí

2/155

0112119-Lê Trần Thùy Trang

Website hỗ trợ học và thi TOEFL

- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên
MỤC LỤC

MỤC LỤC ..................................................................................................................1
1. Phân tích..................................................................................................................5

1.1 Mô tả bài toán .......................................................................................... 10
1.1.1 Hiện trạng.............................................................................................. 10
1.1.2 Nhận xét ................................................................................................ 23
Hệ thống bài học - lessons ............................................................................. 24
Hệ thống các bài luyện tập – practice tests..................................................... 24
Hệ thống bài thi thử - tests ...........................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: xây dựng hệ thống website hỗ trợ học và thi toefl - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Luận văn CNTT: xây dựng hệ thống website hỗ trợ học và thi toefl 9 10 449