Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: xây dựng ứng dụng bất gọi tin cho việc phân tích thông tin

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1653 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TR

NG
I H C KHOA H C T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
MÔN CÔNG NGH PH N M M

GIANG QU C MINH – H

PH M THÁI VINH

XÂY D NG NG
NG B T GÓI TIN CHO
VI C PHÂN TÍCH THÔNG TIN
NG PH C
QU N LÝ

KHOÁ LU N C

TP. HCM,

NHÂN TIN H C

M 2005

TR

NG
I H C KHOA H C T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
MÔN CÔNG NGH PH N M M

GIANG QU C MINH - 0112016
H PH M THÁI VINH - 0112081

XÂY D NG NG
NG B T GÓI TIN CHO
VI C PHÂN TÍCH THÔNG TIN
NG PH C
QU N LÝ

KHÓA LU N C

NHÂN TIN H C

GIÁO VIÊN H
GVC CAO

NG D N
NG TÂN

NIÊN KHÓA 2001 – 2005

NH N XÉT

A GIÁO VIÊN H

NG D N

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: xây dựng ứng dụng bất gọi tin cho việc phân tích thông tin - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Luận văn CNTT: xây dựng ứng dụng bất gọi tin cho việc phân tích thông tin 9 10 377