Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi Kelly Tran
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nước sạch có tầm quan trọng rất lớn đối với đời sống con người. Nước sạch
là một trong những yếu tố quyết định sức khỏe và sự phát triển bền vững không
chỉ đối với thành thì mà còn đối với nông thôn ngày nay. Hoàn thành tốt về mặt
cung cấp nước sạch cho sinh hoạt là một trong những mục tiêu quan trọng và cần
thiết của xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa
đất nước. Vấn đề cần thiết là đầu tư cơ sở hạ tầng ở nông thôn như điện, đường,
trường, trạm y tế, nước sạch….nhưng lúc nào nông thôn cũng xếp sau thành thị
trong quá trình thực hiện. Có hơn 70% người dân nông thôn chưa sử dụng nguồn
nước, nhà vệ sinh chưa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh (Tính đến năm
2009 theo Bộ xây dựng và Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn).
Người dân đang phải chấp nhận sử dụng nguồn nước đang bị ô nhiễm trầm
trọng bởi các chất thải, đặc biệt là chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, chất thải
nông nghiệp và những thói quen không tốt, không hợp vệ sinh gây ảnh hưởng
xấu tới sức khỏe của hàng triệu người dân nông thôn nước ta. Vì thế, vấn đề
nước sạch là vấn đề nóng bỏng trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cho
nên việc cung cấp nước sạch trong sinh hoạt cũng quan trọng không kém. Đảm
bảo được việc cung cấp nước sạch là một vấn đề không nhỏ của cơ quan chức
năng.
Từ trước đến nay, để giải quyết vấn đề nước trong ăn uống và sinh hoạt tại
các vùng nông thôn người dân thường dùng các loại dụng cụ chứa nước như: bể,
chum, vại… còn nguồn nước cung cấp chủ yếu là giếng, ao, hồ nhỏ, nước
mưa…. Một số vùng khác, người dân địa phương vẫn áp dụng các biện pháp
như lọc thô, đánh phèn… nước tự nhiên (nước ở sông ngòi, kênh gạch, nước
mưa…) để làm sạch nước và dùng loại nước này cho sinh hoạt của gia đình.
Nhưng trước tình hình ô nhiễm ngày càng tăng của sông ngòi và môi trường
sống thì những biện pháp làm sạch trên dần dần kém hiệu quả. Chất lượng nước
nông thôn ngày nay càng trở nên đáng lo ngại. Điều này ảnh hưởng lớn đến kinh
tế không chỉ hộ gia đình mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế của địa phương.
Trong những năm gần đây, tình trạng mắc một số bệnh chính liên quan đến
nước không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên (tiêu chảy, tả).
Thống kê của Bộ Y tế cũng cho thấy với 26 bệnh truyền nhiễm trong hệ thống
báo cáo thì có tới gần 50% bệnh liên quan đến nước, vệ sinh cá nhân và vệ sinh
môi trường, đặc biệt là các bệnh đường ruột vẫn đang có nguy cơ bùng phát tại
một số tỉnh, điển hình là dịch tiêu ...
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nước sạch có tầm quan trọng rất lớn đối với đời sống con người. Nước sạch
một trong những yếu tố quyết định sức khỏe sự phát triển bền vững không
chỉ đối với thành thì còn đối với nông thôn ngày nay. Hoàn thành tốt về mặt
cung cấp nước sạch cho sinh hoạt là một trong những mục tiêu quan trọng và cần
thiết của xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
đất ớc. Vấn đề cần thiết đầu sở hạ tầng nông thôn n điện, đường,
trường, trạm y tế, ớc sạch….nhưng c nào nông thôn cũng xếp sau thành thị
trong quá trình thực hiện. Có hơn 70% người dân nông thôn chưa sử dụng nguồn
nước, nhà vệ sinh chưa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh (Tính đến năm
2009 theo Bộ xây dựng và Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn).
Người dân đang phải chấp nhận sử dụng nguồn nước đang bị ô nhiễm trầm
trọng bởi các chất thải, đặc biệt là chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, chất thải
nông nghiệp những thói quen không tốt, không hợp vệ sinh gây ảnh hưởng
xấu tới sức khỏe của hàng triệu người dân nông thôn ớc ta. thế, vấn đề
nước sạch vấn đề nóng bỏng trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cho
nên việc cung cấp nước sạch trong sinh hoạt cũng quan trọng không kém. Đảm
bảo được việc cung cấp nước sạch một vấn đề không nhỏ của quan chức
năng.
Từ trước đến nay, để giải quyết vấn đề nước trong ăn uống sinh hoạt tại
các vùng nông thôn người dân thường dùng các loại dụng cụ chứaớc như: bể,
chum, vại… còn nguồn nước cung cấp chủ yếu giếng, ao, hồ nhỏ, nước
mưa…. Một số vùng khác, người dân địa phương vẫn áp dụng c biện pháp
như lọc thô, đánh phèn… nước tự nhiên (nước sông ngòi, kênh gạch, nước
mưa…) để m sạch nước dùng loại ớc này cho sinh hoạt của gia đình.
Nhưng trước tình hình ô nhiễm ngày càng tăng của sông ngòi môi trường
sống thì những biện pháp làm sạch trên dần dần kém hiệu quả. Chất lượng nước
nông thôn ngày nay càng trở nên đáng lo ngại. Điều này ảnh hưởng lớn đến kinh
tế không chỉ hộ gia đình mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế của địa phương.
Trong những năm gần đây, tình trạng mắc một số bệnh chính liên quan đến
nước không những không giảm còn xu hướng tăng lên (tiêu chảy, tả).
Thống của Bộ Y tế cũng cho thấy với 26 bệnh truyền nhiễm trong hệ thống
báo cáo thì tới gần 50% bệnh liên quan đến nước, vệ sinh nhân vệ sinh
môi trường, đặc biệt c bệnh đường ruột vẫn đang nguy bùng phát tại
một số tỉnh, điển hình dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã xảy ra trong những
1
LUẬN VĂN MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN MÔI TRƯỜNG - Người đăng: Kelly Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
LUẬN VĂN MÔI TRƯỜNG 9 10 28