Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Nâng cao hiệu quả sử dụng VKD tại Công ty 185 Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

KHOA
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng VKD tại Công ty 185 Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn

1

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô trong
khoa Kinh tế, Ban giám hiệu trường Đại học Vinh đã giúp đỡ và tạo điều kiện
thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện.
Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo
Đặng Thành Cương người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình
thực tập và hoàn thiện khoá luận tốt nghiệp: “Nâng cao hiệu quả sử dụng
VKD tại Công ty 185 - Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn”
Qua đây, em xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo và các nhân viên
Công ty 185- Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn đã giúp đỡ em trong thời
gian thực tập tại Công ty.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bố mẹ, anh chị, bạn bè
và những người thân đã hết sức giúp đỡ em trong đợt thực tập này cũng như
cả quá trình học.
Xin trân trọng cảm ơn!
Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2012
Sinh viên: Nguyễn Thị Hải

Lớp 49 B2 TCNH

2

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu. .......................................................................... 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ...................................................... 1
Phần 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 185 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG
TRƯỜNG SƠN............................................................................................ 2
1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty 185. ......................... 2
1.2 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 185. ........................... 3
1.3 Quy mô và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty 185 ............ 5
Phần 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG VKD TẠI CÔNG TY 185 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG
TRƯỜNG SƠN............................................................................................ 10
Chương 1. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VKD TẠI CÔNG TY 185 - TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN.................................................... 10
1.1 Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty 185 ......................... 10
1.1.1 Quy mô và cơ cấu vốn, tài sản tại Công ty 185 ........................ 10
1.1.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định.................................................. 22
1.1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. .........
1
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
KHOA
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dng VKD tại Công ty 185 -
Tổng Công Ty Xây Dng Trường Sơn
Luận văn: Nâng cao hiệu quả sử dụng VKD tại Công ty 185 Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Nâng cao hiệu quả sử dụng VKD tại Công ty 185 Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn: Nâng cao hiệu quả sử dụng VKD tại Công ty 185 Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn 9 10 490