Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Tận dụng một số phế phụ liệu giàu glucid, tạo các sản phẩm có giá trị.

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2838 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phần 1:
TỔNG QUAN
TÀI LIÊU

PHẦN 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1.

sơ Lược VỀ GLUCID [5,7,12,25,28,32,34,50]

1.1.1.
Định nghĩa
Glucid hay saccharid là những hợp chất polvhydroxvl có chứa
nhóm aldehỵd hoặc ceton (các monosaeeharide) hoặc tạo thành
những nhóm như thế khi thủy phân polysaccharide.
Glucid được cấu tạo từ các nguyên tô" c, H, o có công thức
chung là (Cm)(H20)n thông thường n=m > 3. Trong đó, hydrogen và
oxveen luôn có tỉ lệ 2:1 như trong phân tử nước. Vì vậy gluciđ cũng
có tên gọi là carbohvdrate.
1.1.2.

Hàm lượng

Glucid trong thực vật chiếm tỉ lệ khá cao 89-90% thav đổi tuỳ
theo loài, giai đoạn sinh trưởng..-Hằng năm, thực vật và tảo có khả
năng biến đổi hơn 100 tỉ m3 C02 và nước thành cellulose và các sản

phẩm hữu cơ khác. Trong động vật, lượng glucid thấp hơn, không
vượt quá 2%.
1.1.3.
Chức năng
Glucid đóng vai trò là nguồn năng lượng dư trữ quan trọng
của sinh vật: tinh bột có ở thực vật, còn glvcogen có ở động vật và tế
bào vi khuẩn. Chúng làm nhiên liệu cung cấp 60% năng lượng cho cơ
thể sống, tham gia vào thành phần tế bào, mô, làm bộ khung cấu trúc
và vỏ bảo vệ.
Glucid thường được tìm thâ"y ở vách tế bào vi khuẩn và thực
vật cũng như mô hên kêt và vỏ bảo vệ ồ động vật. Glucid liên kết với
protein và lipit màng tạo tạo các phức hợp glucoprotein, glucolipit.
Những châ"t này đóng vai trò làm phương tiện vận chuyển tín hiệu
giữa các tế bào.
1.1.4.
Phân loại
Glucid được chia thành 3 nhóm chính monosaccharide,
oligosacchariđe và polysaccharide.
/. 1.4.1.

Monos
accharỉ
de •>
Định
nghĩa
Monosaccharide là đường đơn, về mặt cấu tạo monosaccharide
là dẫn xuât aldehyd hay ceton của một rượu đa chức (polyol).
Monosaccharide có chứa nhóm aldehyd gọi là aldose, còn
monosaccharide có chứa nhóm ceton thì gọi là cetose.
Công thức tổng quát:
CHO
CH2OH
1_
r—
o
(CHOH)n
1u
CH2OH

(ỷH0H)" -■
CH2OH

Aldose

Cetose

❖ Tính chất của monosaccharide
- Do nhiều nhóm -OH nên hầu như mọi monosaccharide đều

dễ tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ.
- Có thể thu nhận monosaccharide ở dạng tinh thể, phần lớn
monosaccharide có vị ngọt.
- Do có chứa nhóm -CHO;

>c=0; -OH nên monosaccharide

có tính khử mạnh.
•

Phản ứng oxy hóa
Các monosaccharide dễ bị oxy hoá, tùy thuộc vào điều kiện và

chất oxy hoá sẽ tạo ra nhiều phản ứng khác nhau.
- Khi oxy hoá nhẹ trong môi trường acid hay kiềm, chỉ có
nhóm CHO của aldose sẽ bị oxy hoá thành -COOH tạo ra
các acid aldonic. Các cetose bền vững trong điều kiện trên.
- Khi oxy hóa mạnh hơn các aldose, ví dụ dưới tác dụng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Tận dụng một số phế phụ liệu giàu glucid, tạo các sản phẩm có giá trị. - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Luận văn Tận dụng một số phế phụ liệu giàu glucid, tạo các sản phẩm có giá trị. 9 10 636