Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi thien1981993
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2601 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp
xây lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô
và hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp
tiến hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế
thị trường và đẩy nền kinh tế hàng hoá trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện
hạch toán trong cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu
bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Để
thực hiện những yêu cầu đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá
trình thi công từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được vốn về, đảm bảo thu nhập cho
đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN và thực hiện tái sản xuất mở rộng.
Muốn vậy các đơn vị xây lắp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp, trong đó
biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế
trong mọi hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.
Hạch toán là một trong những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách
quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.
Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của qúa trình sản xuất kinh doanh,
thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá trị
công trình. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng,
thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu có thể làm tăng hoặc giảm giá thành
công trình. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để
chi phí nguyên vật liệu, làm sao cho với một lượng chi phí nguyên vật liệu như cũ
sẽ làm ra được nhiều sản phẩm xây lắp hơn, tức là làm cho giá thành giảm đi mà
vẫn đảm bảo chất lượng. Bởi vậy làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ
dụng cụ là nhân tố quyết định làm hạ thấp chi phí giảm giá thành, tăng thu nhập
cho doanh nghiệp, đây là một yêu cầu thiết thực, một vấn đề đang được quan tâm
nhiều trong quá trình thi công xây lắp của các doanh nghiệp xây lắp hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, công
cụ dụng cụ trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập
Trang 1


tại Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề
tài"Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ
phần xây dựng Phương Nam" làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Trong quá
trình nghiên cứu về lý luận thực...
www.document.vn
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung trong từng doanh nghiệp
xây lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô
hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp
tiến hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế
thị trường đẩy nền kinh tế ng hoá trên đà ổn định phát triển. Thực hiện
hạch toán trong chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu
bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Để
thực hiện những yêu cầu đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá
trình thi công từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được vốn về, đảm bảo thu nhập cho
đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN thực hiện tái sản xuất mở rộng.
Muốn vậy c đơn vị xây lắp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp, trong đó
biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được thực hiện quản kinh tế
trong mọi hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.
Hạch toán một trong những công cụ hiệu quả nhất để phản ánh khách
quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.
Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của qúa trình sản xuất kinh doanh,
thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá trị
công trình. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng,
thông qua công tác quản nguyên vật liệu thể làm tăng hoặc giảm giá thành
công trình. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để
chi phí nguyên vật liệu, làm sao cho với một lượng chi phí nguyên vật liệu như cũ
sẽ làm ra được nhiều sản phẩm xây lắp hơn, tức làm cho giá thành giảm đi
vẫn đảm bảo chất lượng. Bởi vậy làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ
dụng cụ nhân tố quyết định làm hạ thấp chi phí giảm giá thành, tăng thu nhập
cho doanh nghiệp, đây một yêu cầu thiết thực, một vấn đề đang được quan tâm
nhiều trong quá trình thi công xây lắp của các doanh nghiệp xây lắp hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, công
cụ dụng c trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập
Trang 1
Luận văn tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu - Người đăng: thien1981993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu 9 10 962