Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định KQKD

Được đăng lên bởi ketoanhanoicg
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 4022 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Học viện Tài chính
nghiệp

Luận văn tốt

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế gắn liền với hoạt động quản
lý, đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người.
Nền sản xuất ngày càng cao đã làm cho kế toán trở thành môn khoa học, một
công cụ không thể thiếu được trong hệ thống công cụ quản lý hoạt động sản
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ sau khi chuyển sang kinh tế thị
trường với đặc điểm chủ yếu là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần vận hành theo
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, kế toán là một ngành nghề quan trọng đối với doanh nghiệp nói riêng
và toàn xã hội nói chung.
Đối với các doanh nghiệp thương mại thì việc thực hiện tổ chức lưu
thông hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xã hội là một
vấn đề thiết yếu. Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong giai đoạn
hiện nay được coi là một trong những khâu nhạy cảm nhất quyết định đến sự
tồn tại hay diệt vong của doanh nghiệp. Do đó kế toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh đóng một vai trò quan trọng đối với hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp.
Nhận thức được điều đó, sau một thời gian thực tập và tìm hiểu tình
hình kinh doanh tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ, với
sự giúp đỡ của các cán bộ, nhân viên phòng Tài chính kế hoạch của công ty,
cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo – th.s Nguyễn Thị Bạch Dương em
đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài:
"Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
TNHH xây dựng và thương mại Quang Minh"
2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:
Đối tượng: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Bạch Dương 1

SV: Trần Thị Thu

Học viện Tài chính
nghiệp

Luận văn tốt

Mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; đánh giá việc thực hiện
phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH
xây dựng và thương mại Quang Minh. Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm
góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh tại đơn vị thực tập.
3. Phạm vi nghiên cứu:
Thời gian: Đề tài được thực hiện từ ngày … đến ngày….
Địa điểm: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Minh
4. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn được thực hiện dựa vào số liệu sơ cấp và thứ cấp, cụ thể
thông qua việc phỏng vấn lãnh đạo và các b...
Học viện Tài chính  Luận văn tốt
nghiệp

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
Kế toán công cụ phục vụ quản kinh tế gắn liền với hoạt động quản
lý, đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế hội loài người.
Nền sản xuất ngày càng cao đã làm cho kế toán trở thành môn khoa học, một
công cụ không thể thiếu được trong hệ thống công cụ quản hoạt động sản
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. T sau khi chuyển sang kinh tế thị
trường với đặc điểm chủ yếu là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần vận hành theo
chế thị trường sự quản của nhà nước theo định hướng hội chủ
nghĩa, kế toán là một ngành nghề quan trọng đối với doanh nghiệp nói riêng
và toàn xã hội nói chung.
Đối với các doanh nghiệp thương mại thì việc thực hiện tổ chức lưu
thông hàng hoá, dịch vụ, đáp ng yêu cầu ngày càng cao trong hội là một
vấn đề thiết yếu. Bán hàng c định kết quả kinh doanh trong giai đoạn
hiện nay được coi một trong những khâu nhạy cảm nhất quyết định đến s
tồn tại hay diệt vong của doanh nghiệp. Do đó kế toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh đóng một vai trò quan trọng đối với hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp.
Nhận thức được điều đó, sau một thời gian thực tập tìm hiểu tình
hình kinh doanh tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ, với
sự giúp đỡ của các cán bộ, nhân viên phòng i chính kế hoạch của công ty,
cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình củagiáo – th.s Nguyễn Thị Bạch Dương em
đã đi sâu nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài:
"Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
TNHH xây dựng và thương mại Quang Minh"
. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:
Đối tượng: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Bạch Dương SV: Trần Thị Thu
1
Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định KQKD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định KQKD - Người đăng: ketoanhanoicg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định KQKD 9 10 309