Ktl-icon-tai-lieu

Mhững Kết Quả Khích Lệ Về Phòng Chống HIV

Được đăng lên bởi Khánh Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những kết quả đáng khích lệ
Hiện nay, cùng với các thảm họa về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, về
tệ nạn ma túy… thì HIV/AIDS đang là một trong những đại dịch của cả nhân loại nói chung và đối
với mỗi quốc gia, với từng dân tộc nói riêng.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2013, Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS
và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã phát động trong cả nước Tháng Hành động quốc gia
phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2013 với chủ đề “Hướng tới
không còn người nhiễm mới HIV”.
Mục tiêu chính của Tháng Hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 là: Thúc đẩy sự tham gia
của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia
phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư; Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại,
thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của
những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa,
đồng bào dân tộc ít người; Mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng và tăng cường quảng bá
các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân; Tăng cường sự
hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS
với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng,
chống HIV/AIDS.
Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay đồng thời cũng là một sự kiện quan
trọng đánh dấu hơn 20 năm Việt Nam ứng phó với dịch HIV/AIDS và đã thu được những kết quả
đáng khích lệ.
Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại
dâm, trong những năm gần đây, Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ gia tăng tình hình lây nhiễm
HIV, khống chế thành công tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư thấp hơn chỉ tiêu 0,3% được
đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống AIDS đến năm 2010.
Tính đến 31/05/2013, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 213.413 trường hợp, số bệnh
nhân AIDS hiện còn sống là 63.373 người và 65.133 trường hợp đã tử vong do AIDS. So sánh số
trường hợp được xét nghiệm phát hiện và báo cáo nhiễm HIV 5 tháng đầu năm 2013với cùng kỳ
năm 2012, số trường hợp nhiễm HIV phát hiện và báo cáo giảm 32%, số bệnh nhân AIDS giảm
50%, tử vong do AIDS giảm 49%.
Trong khi tại 17 địa phương có số người nhiễm HIV mới được phát hiện tăng hơn so với ...
Những kết quả đáng khích lệ
Hiện nay, cùng với các thảm họa về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, về
tệ nạn ma túy… thì HIV/AIDS đang là một trong những đại dịch của cả nhân loại nói chung đối
với mỗi quốc gia, với từng dân tộc nói riêng.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2013, Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS
phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã phát động trong cả nước Tháng Hành động quốc gia
phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2013 với chủ đề “Hướng tới
không còn người nhiễm mới HIV”.
Mục tiêu chính của Tháng Hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 là: Thúc đẩy sự tham gia
của cả hệ thống chính trị của toàn dân vào thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia
phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư; Nâng cao nhận thức thay đổi hành vi hại,
thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt của
những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa,
đồng bào dân tộc ít người; Mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng tăng cường quảng
các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân; Tăngờng sự
hỗ trợ của gia đình, hội với người nhiễm HIV/AIDS trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS
với gia đình, hội, đặc biệt trong dự phòng lây nhiễm HIV tham gia các hoạt động phòng,
chống HIV/AIDS.
Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay đồng thời cũng một sự kiện quan
trọng đánh dấu hơn 20 năm Việt Nam ứng phó với dịch HIV/AIDS đã thu được những kết quả
đáng khích lệ.
Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS phòng, chống tệ nạn ma túy, mại
dâm, trong những năm gần đây, Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ gia tăng tình hình lây nhiễm
HIV, khống chế thành công tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân thấp hơn chỉ tiêu 0,3% được
đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống AIDS đến năm 2010.
Tính đến 31/05/2013, s trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống 213.413 trường hợp, s bệnh
nhân AIDS hiện còn sống là 63.373 người và 65.133 trường hợp đã tử vong do AIDS. So sánh số
trường hợp được xét nghiệm phát hiện báo cáo nhiễm HIV 5 tháng đầu năm 2013với cùng kỳ
năm 2012, số trường hợp nhiễm HIV phát hiện báo cáo giảm 32%, số bệnh nhân AIDS giảm
50%, tử vong do AIDS giảm 49%.
Trong khi tại 17 địa phương số người nhiễm HIV mới được phát hiện tăng hơn so với cùng kỳ
năm 2012 thì tại 46 địa phương số người nhiễm HIV được xét nghiệm phát hiện giảm. Đáng
lưu ý là tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy qua theo dõi giám sát trọng điểm đã giảm
trong năm 2012 11,6% so với 13,4% năm 2011, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm
năm 2012 là 2,7% so với 2,9% năm 2011. Với tỷ lnày, Việt Nam tiếp tục nước tỷ lệ nhiễm
HIV thấp trong khu vực.
Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ẩn chứa những
nguy cơ tiềm tàng có thể gây bùng nổ dịch nếu chúng ta lơ là, chủ quan và mất cảnh giác.
Phân biệt, kỳ thị - “Vật chướng ngại” trong phòng, chống AIDS
Mặc chúng ta đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ trong các hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS thời gian qua nhưng một trong những tồn tại lớn của cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS
theo đánh giá trong Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 của Cục Phòng,
chống HIV/AIDS là “Tình trạng phân biệt, kỳ thị đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS vẫn còn cao,
Mhững Kết Quả Khích Lệ Về Phòng Chống HIV - Trang 2
Mhững Kết Quả Khích Lệ Về Phòng Chống HIV - Người đăng: Khánh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mhững Kết Quả Khích Lệ Về Phòng Chống HIV 9 10 55