Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG CẢM XÚC KHUÔN MẶT TRÊN ẢNH 2D

Được đăng lên bởi Khoa Tran
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Đinh Xuân Nhất

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG
CẢM XÚC KHUÔN MẶT TRÊN ẢNH 2D

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ thông tin

HÀ NỘI – 2010

ᄃ

Trang 2

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Đinh Xuân Nhất

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG
CẢM XÚC KHUÔN MẶT TRÊN ẢNH 2D

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ thông tin
Cán bộ hướng dẫn: PGS TS. Bùi Thế Duy

HÀ NỘI – 2010

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy, cô giáo trong trường Đại
học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Các thầy cô đã dạy bảo, chỉ dẫn chúng em
và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập trong suốt quá trình học đại học
đặc biệt là trong thời gian làm khoá luận tốt nghiệp.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS. Bùi Thế Duy, thầy đã hướng
dẫn em tận tình trong học kỳ vừa qua.
Tôi cũng xin cảm ơn những người bạn của mình, các bạn đã luôn ở bên tôi,
giúp đỡ và cho tôi những ý kiến đóng góp quý báu trong học tập cũng như trong cuộc
sống.
Cuối cùng con xin gửi tới bố mẹ và toàn thể gia đình lòng biết ơn và tình cảm
yêu thương nhất. Con xin dành tặng bố mẹ kết quả mà con đã đạt được trong suốt bốn
năm học đại học. Con cám ơn bố mẹ nhiều.
Hà nội, ngày 25/05/2010

Đinh Xuân Nhất

Trang 2

TÓM TẮT
Bài toàn nhận dạng cảm xúc đã bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 1970
nhưng kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện nay vấn đế này vẫn đang được rất
nhiều người quan tâm bởi tính hấp dẫn cùng những vấn đề phức tạp của nó. Mục tiêu
của khóa luận này là nghiên cứu và đánh giá về các phương pháp nhận dạng mặt người
trong việc nhận dạng ra 5 cảm xúc cơ bản: Vui, buồn, ghê tởm, dận giữ và tự nhiên
trên ảnh tĩnh, chính diện.
Từ khóa: Facial Expression Recognition, Principal Component Analysis,
Neural Network, Decision Tree, Weka…

Trang 3

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT

i

ii

DANH MỤC HÌNH ẢNH v
Chương 1.

GIỚI THIỆU 1

1.1 Cấu trúc của khóa luận 1
1.2 Nhận dạng cảm xúc khuôn mặt và ứng dụng 1
1.3 Một số phương pháp nhận dạng cảm xúc khuôn mặt

2

1.3.1 Các phương pháp dựa trên đặc trưng của ảnh.....................................2
1.3.2 Phương pháp sử dụng Action Units.....................................................3
1.3.3 Phương pháp dùng mô hình AAM kết hợp tương quan điểm.............4
1.3.4 Mô hình tổng quan................................................................................4
1.4 Các thách thức trong vấn đề nhận dạng cảm x...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
Đinh Xuân Nhất
NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG
CẢM XÚC KHUÔN MẶT TRÊN ẢNH 2D
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin
HÀ NỘI – 2010
NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG CẢM XÚC KHUÔN MẶT TRÊN ẢNH 2D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG CẢM XÚC KHUÔN MẶT TRÊN ẢNH 2D - Người đăng: Khoa Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG CẢM XÚC KHUÔN MẶT TRÊN ẢNH 2D 9 10 527