Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu mô hình năng lực cạnh tranh động của Công ty TNHH Siemens Việt Nam

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 1919 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
--------------

Huỳnh thị Thúy Hoa

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH
NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỘNG CỦA
CÔNG TY TNHH SIEMENS VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP.Hồ Chí Minh - Năm 2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
--------------

Huỳnh thị Thúy Hoa

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH
NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỘNG CỦA
CÔNG TY TNHH SIEMENS VIỆT NAM
Chuyên ngành: Thương Mại
Mã số: 60.34.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. HÀ NAM KHÁNH GIAO

TP.Hồ Chí Minh - Năm 2009

i

Lời Cam Đoan
Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu mô hình năng lực cạnh tranh động của Công
ty TNHH Siemens Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin, số
liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực và chính xác. Kết quả nghiên cứu được
trình bày trong luận văn này không sao chép của bất kỳ luận văn nào và chưa được
trình bày hay công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào trước đây.

ii

Lời cảm ơn
Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô giảng viên trường Đại học Kinh tế thành phố
Hồ Chí Minh đã truyền đạt những kiến thức quý báu làm nền tảng cho tôi trong việc
thực hiện luận văn này.
Đồng thời tôi xin gửi lời cảm ơn Tiến sĩ Hà Nam Khánh Giao đã tận tình hướng dẫn để
tôi hoàn tất luận văn cao học này.
Tôi xin chân thành cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các khách hàng Công ty
TNHH Siemens đã hỗ trợ và giúp tôi trong khi thực hiện luận văn.

iii

Tóm tắt luận văn
Luận văn “ Nghiên cứu mô hình năng lực cạnh tranh động của Công ty TNHH Siemens
Việt Nam” được thực hiện theo phương pháp định lượng để xác định các nhân tố có
ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh động của doanh nghiệp. Đầu tiên tác giả đi tìm hiểu
các khía cạnh tác động đến từng nhân tố có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh động
của doanh nghiệp dựa trên cơ sở lý thuyết về nguồn lực động và các nghiên cứu từ thực
tiễn do các chuyên gia kinh tế, các nhà nghiên cứu thực hiện. Dữ liệu được sử dụng
trong nghiên cứu này được thu thập từ bảng câu hỏi tự trả lời gửi cho các khách hàng
của công ty, từ đó xây dựng thang đo và kiểm định độ tin cậy – hệ số Cronbach’s
Alpha- của thang đo trước khi đưa vào phân tích nhân tố khám phá để xem các biến
dùng để cấu thành nên các nhân tố có độ kết dính và mức độ ảnh hưởng đến năng lực
cạnh tranh đang nghiên cứu. Trong phạm vi nghiên cứu này, mô hình hồi quy tuyến
tính ban đầu được xây dựng với kỳ vọng sẽ chứng minh được năm nhân tố là năng lực
Marketing, định hướng kinh doanh, năng lực sáng tạo, năng lực tổ c...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.HCM
--------------
Hunh th Thúy Hoa
NGHIÊN CU MÔ HÌNH
NĂNG LC CNH TRANH ĐỘNG CA
CÔNG TY TNHH SIEMENS VIT NAM
LUN VĂN THC SĨ KINH T
TP.H Chí Minh - Năm 2009
Nghiên cứu mô hình năng lực cạnh tranh động của Công ty TNHH Siemens Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu mô hình năng lực cạnh tranh động của Công ty TNHH Siemens Việt Nam - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Nghiên cứu mô hình năng lực cạnh tranh động của Công ty TNHH Siemens Việt Nam 9 10 765