Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA phát hiện và chọn lọc gen TGMS phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai hai dòng

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1470 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong diều kiện hiện nay tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, diện tích đất
dành cho nông nghiệp ngày càng giảm cùng với sự gia tăng mạnh mẽ về dân số
vấn đề an ninh lương thực được đặt ra hàng đầu. Do đó, để đảm bảo an ninh lương
thực cho hiện tại và tương lai thì phải tăng năng suất lúa gạo.
Một trong những hướng để tăng năng suất lúa gạo là sử dụng ưu thế lai.
Hiện nay chúng ta đang sử dụng hai hệ thống: hệ thống lúa lai hai dòng
và lúa lai ba dòng. Nhưng lúa lai hai dòng vượt trội hơn hẳn vì: cơ hội chọn
tạo các dòng bố lớn thuận lợi cho việc cải tạo chất lượng gạo, không có hiệu
ứng đồng tế bào chất nên ít bị sâu hại hơn, năng suất cao hơn lúa lai hệ ba
dòng từ 5-10% hệ thống lúa lai chỉ cần hai dòng (một là dòng TGMS hoặc
PGMS, hai là dòng cho phấn) nên giá thành giảm, tính trạng bất dục đực mẫn
cảm với điều kiện môi trường (EGMS) chủ yếu do một cặp gen lặn điều khiển
thuận lợi cho việc tạo giống mới.
Để chọn tạo lúa lai hai dòng thành công thì dòng TGMS phải nhiều và
phong phú từ đó mới tạo ra được tổ hợp cho ƯTL cao. Hiện nay các dòng
TGMS đang sử dụng (như 103S, T1S-96, 64S, 287S, 36S2, Kim 76S, Pải 64S và
25S) chúng ta không biết chúng thuộc gen tms nào? Để phục vụ đắc lực cho công
tác chọn tạo giống thì phải xác định được gen dạng TGMS từ đó có hướng chọn lọc
hiệu quả.
Các nhà khoa học đã tìm được 6 gen TGMS (tms1, tms2, tms3, tms4,
tms5 và tms6) mỗi gen này có ngưỡng chuyển hoá hữu dục và bất dục khác
nhau trong đó gen tms2 có ngưỡng chuyển hóa hữu dục ổn định. Nhà chọn
giống đã sử dụng các gen TGMS này lai chuyển vào các dòng, giống lúa triển
vọng để tạo dòng TGMS tốt, có khả năng phối hợp cao, tạo ra nhiều tổ hợp lai
mới cho ưu thế lai cao.

1

Khi lai chuyển gen này vào các dòng giống lúa triển vọng có nhiều cách
khác nhau như: lai tích luỹ, chọn lọc phân ly,… Tuy nhiên tất cả các cách đều cần
đến phương pháp chọn lọc cây chứa gen TGMS. Để phát hiện được cây nào chứa
gen TGMS người ta thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau như: Trồng
trong điều kiện nhiệt độ bất dục, soi hạt phấn (nhuộm màu bằng dung dịch I-KI
1%) tiến hành khi lúa bắt đầu trỗ, tự thụ bắt buộc sau đó suy đoán khả năng chứa
gen TGMS . Đối với những nơi không có khí hậu thích hợp cho bất dục thì cần phải
có nhà khí hậu nhân tạo. Do đó, việc chọn các cây mang gen TGMS rất tốn thời
gian, công sức và kinh phí.
Hiện nay, nhờ sự phát triển của Công nghệ sinh học người ta đã định vị
lập bản đồ các gen TGMS trên từng nhiễm sắc thể và xác định các chỉ t...
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong diu kiện hin nay tốc độ đô th hóa ngày ng cao, din ch đất
dành cho nông nghip ngày càng gim ng vi sự gia tăng mạnh mẽ vn s
vn đ an ninh lương thc đưc đặt ra hàng đu. Do đó, đ đm bo an ninh lương
thực cho hin ti và tương lai t phải tăng năng sut lúa go.
Mt trong nhng hướng đ tăng năng sut a go là s dng ưu thế lai.
Hiện nay chúng ta đang sử dụng hai hệ thống: hệ thống lúa lai hai dòng
lúa lai ba dòng. Nhưng lúa lai hai dòng vượt trội hơn hẳn vì: hội chọn
tạo các dòng bố lớn thuận lợi cho việc cải tạo chất lượng gạo, không hiệu
ứng đồng tế bào chất nên ít bị sâu hại hơn, ng suất cao hơn lúa lai hệ ba
dòng từ 5-10% hệ thống lúa lai chỉ cần hai dòng (một dòng TGMS hoặc
PGMS, hai dòng cho phấn) nên giá thành giảm, tính trạng bất dục đực mẫn
cảm với điều kiện môi trường (EGMS) chủ yếu do một cặp gen lặn điều khiển
thuận lợi cho việc tạo giống mới.
Để chọn tạo lúa lai hai dòng thành công thì dòng TGMS phải nhiều
phong phú từ đó mới tạo ra được tổ hợp cho ƯTL cao. Hiện nay các dòng
TGMS đang sử dụng (như 103S, T1S-96, 64S, 287S, 36S
2
, Kim 76S, Pi 64S và
25S) chúng ta không biết chúng thuộc gen tms nào? Đphc vụ đc lc cho công
tác chọn to ging thì phi xác định được gen dạng TGMS t đó có hướng chọn lọc
hiu qu.
Các nhà khoa học đã tìm được 6 gen TGMS (tms1, tms2, tms3, tms4,
tms5 tms6) mỗi gen này ngưỡng chuyển hoá hữu dục bất dục khác
nhau trong đó gen tms2 ngưỡng chuyển hóa hữu dục ổn định. Nhà chọn
giống đã sử dụng các gen TGMS này lai chuyển vào các dòng, giống lúa triển
vọng để tạo dòng TGMS tốt, có khả năng phối hợp cao, tạo ra nhiều tổ hợp lai
mới cho ưu thế lai cao.
1
Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA phát hiện và chọn lọc gen TGMS phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai hai dòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA phát hiện và chọn lọc gen TGMS phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai hai dòng - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA phát hiện và chọn lọc gen TGMS phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai hai dòng 9 10 94