Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ huy động vốn của các ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4319 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Bài Luận
Đề Tài:

Nghiệp vụ huy động vốn của các
ngân hàng thương mại

MỤC LỤC

2

LỜI NÓI ĐẦU

Bất kỳ một nước nào muốn tăng trưởng và phát triển đều cần một điều kiện
không thể thiếu được đó là phải tạo vốn cho nền kinh tế. Việt Nam cũng nằm
trong qui luật đó, hay nói cách khác Việt Nam muốn thực hiện được các mục tiêu
công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước là phải có vốn. Nguồn vốn đó có thể là
vốn trong nước hay vốn nước ngoài. Tiết kiệm để tạo vốn là vấn đề bức bách có
tính chiến lược cho sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta.
Thể hiện mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước
ta bước sang thế kỉ 21 là ổn định và phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống

3

nhân dân thoát khỏi tình trạng nước nghèo nàn và kém phát triển, củng cố quốc
phòng và an ninh, tạo điều kiện phát triển nhanh hơn. Vì thế phải huy động nhiều
nguồn vốn, xét về mặt chiến lược thì nguồn vốn trong nước là chủ yếu, vững chắc,
quyết định và nguồn vốn từ bên ngoài là quan trọng.
Nếu xét ở góc độ của Ngân hàng thương mại thì nguồn vốn là cơ sở để tổ
chức hoạt động kinh doanh quyết định đến quy mô của hoạt động Ngân hàng nói
chung và quy mô các hoạt động tín dụng nói riêng, nguồn vốn dồi dào là cơ sở tạo
uy tín đảm bảo khả năng cạnh tranh của Ngân hàng thương mại . Về phía Ngân
hàng muốn giải quyết tốt vấn đề huy động vốn trong dân cư cần phải tìm ra những
giải pháp tốt nhất, công cụ lãi suất và các hình thức huy động vốn. Vì vậy nguồn
vốn là sự cần thiết không thể thiếu được của Ngân hàng thương mại.
Xuất phát từ thực tiễn của Ngân hàng Việt Nam, trước yêu cầu của đời sống
kinh tế xã hội đất nước, trước sự cạnh tranh gay gắt trong nước và trên thị trường
quốc tế nên yêu cầu cấp thiết Ngân hàng thương mại phải xây dựng chiến lược
“Huy động vốn” cho những năm mới của thế kỷ XXI.
Qua quá trình nghiên cứu, trên cơ sở lý luận qua các tài liệu; tạp chí Ngân
hàng, tài liệu môn lý thuyết tiền tệ Ngân hàng và kiến thức học tập từ cô giáo bộ
môn, em mạnh dạn làm đề tài “Nghiêp vụ huy động vốn của các Ngân hàng
thương mại”.
Trong quá trình viết, do trình độ nhận thức và hiểu biết có hạn nên bài viết này
còn có nhiều những thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được sự giúp đỡ của cô
giáo để bài viết này được hoàn thiện hơn.
Nội dung bài gồm:
Chương 1: cơ sở lý luận
Chương 2: thực trạng huy động vốn ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị đối với việc huy động vốn của Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ huy động vốn của các ngân hàng thương mại - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Nghiệp vụ huy động vốn của các ngân hàng thương mại 9 10 991