Ktl-icon-tai-lieu

Những thay đổi trong tư duy, quan điểm, hành động của Đảng ta tác động đến việc VN hội nhập kinh tế với ASEAN giai đoạn 1986 2006

Được đăng lên bởi Bùi Thị Hồng
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao
------***------

TIỂU LUẬN
Môn: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài:
VIỆT NAM THAY ĐỔI TƯ DUY, QUAN ĐIỂM, HÀNH
ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ VỚI
ASEAN GIAI ĐOẠN 1986-2006
Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Hoàng Như Thanh
Nhóm thực hiện

:

Nguyễn Phương Anh

- CT40E

Trần Hoàng Linh Chi

- CT40E

Bùi Thị Hồng

- CT40E

Lưu Thùy Linh

- CT40E

Trần Thị Minh Trang

- CT40E

Nguyễn Quốc Việt

- CT40E

Hà Nội – tháng 6/2015

1

MỤC LỤC

2

Đại hội Đảng VI năm 1986 mang một ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh
dấu bước chuyển mình của đất nước, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế. Từ
nhận thức về những hạn chế trong quá khứ, Đảng ta đã mạnh dạn nhìn nhận
những khuyết điểm trong công tác chỉ đạo và những thiếu sót, chủ quan
trong các chính sách ban hành, thẳng thắn nhận sai và sửa sai. Từ giữa
những năm 1990, Việt Nam bắt đầu đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế
của mình như là một phần của chính sách “Đổi mới” và chủ trương mở rộng
quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác, trong đó phải kể đến sự mở rộng hợp
tác kinh tế với ASEAN.
Việc thay đổi tư duy, quan điểm, hành động trong quá trình hội nhập
kinh tế quốc tế đã mang lại sự thay đổi lớn lao cho nền kinh tế đất nước.
Việc chuyển từ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế kinh
tế thị trường nhiều thành phần là một sự lựa chọn đúng đắn, không phải do
ý muốn chủ quan của ai đó, càng không phải là sự chuyển hướng đi sang tư
bản chủ nghĩa mà nó phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với tất yếu
lịch sử, mở ra một con đường mới, một cơ hội phát triển và hội nhập quốc
tế của nước ta dù còn nhiều khó khăn và thách thức.
Nhận thấy được sự quan trọng trong quyết định đổi mới của Đảng,
nhóm lớp CT40E đã quyết định chọn đề tài “Những đổi mới trong tư duy,
quan điểm, hành động trong hội nhập kinh tế với ASEAN giai đoạn 19862006” làm đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ hơn những thay đổi bên
trong và thực tế của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn này, đồng thời cũng
làm rõ hoạt động hội nhập kinh tế Việt Nam – ASEAN.
Tiểu luận này sẽ đi sâu vào phân tích những đổi mới trong tư duy về
kinh tế sau năm 1986 dẫn đến những đổi mới trong quan điểm chỉ đạo của
Đảng, đồng thời thể hiện rõ qua những hành động cụ thể khi Việt Nam chủ
động và tích cực hơn trong quá trình tham gia vào ASEAN. Quá trình đổi
mới và hội nhập kinh tế đã đem lại nhiều cơ hội, triển vọng song cũng có
nhiều nguy cơ, thách thức phải vượt qua nhất là vấn đề chủ quyền trong hộ...
BỘ NGOẠI GIAO
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao
------***------
TIỂU LUẬN
Môn: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài:
VIỆT NAM THAY ĐỔI TƯ DUY, QUAN ĐIỂM, HÀNH
ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ VỚI
ASEAN GIAI ĐOẠN 1986-2006
Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Hoàng Như Thanh
Nhóm thực hiện :
Nguyễn Phương Anh - CT40E
Trần Hoàng Linh Chi - CT40E
Bùi Thị Hồng - CT40E
Lưu Thùy Linh - CT40E
Trần Thị Minh Trang - CT40E
Nguyễn Quốc Việt - CT40E
Hà Nội – tháng 6/2015
1
Những thay đổi trong tư duy, quan điểm, hành động của Đảng ta tác động đến việc VN hội nhập kinh tế với ASEAN giai đoạn 1986 2006 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những thay đổi trong tư duy, quan điểm, hành động của Đảng ta tác động đến việc VN hội nhập kinh tế với ASEAN giai đoạn 1986 2006 - Người đăng: Bùi Thị Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Những thay đổi trong tư duy, quan điểm, hành động của Đảng ta tác động đến việc VN hội nhập kinh tế với ASEAN giai đoạn 1986 2006 9 10 340