Ktl-icon-tai-lieu

Nội suy ảnh và một số ứng dụng

Được đăng lên bởi Võ Thị Xuân Mai
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 4240 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NỘI SUY ẢNH VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thái Nguyên – 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NỘI SUY ẢNH VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành : …………………..
Mã số : …………………………….
NGƯỜI. HƯỚN DẪN KHOA HỌC
PGS.TS ĐỖ NĂNG TOÀN
Thái Nguyên, 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLỜI CAM ĐOAN

Sau quá trình làm luận văn, với nội dung đề tài nội suy và ứng dụng, tuy có
nhiều khó khăn trong việc sưu tầm tài liệu, làm luận văn, nhưng đến nay luận văn
của tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn, các
thầy cô trong Viện Công nghệ thông tin và Khoa Công nghệ thông tin- ĐH Thái
Nguyên.
Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung bản luận văn này là do tôi tự sưu tầm, tra
cứu thông tin trên mạng, trong một số sách tham khảo và sắp xếp, hoàn thiện cho
phù hợp với nội dung yêu cầu của đề tài.
Cho đến nay nội dung luận văn này của tôi chưa từng được công bố hay xuất
bản dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được sao chép từ bất kỳ luận văn của
sinh viên nào hay bất kỳ một công trình nghiên cứu nào.
Tất cả phần mã nguồn của chương trình đều do tôi tự học hỏi, thiết kế và xây
dựng, trong đó có sử dụng một số thuật toán được các tác giả xuất bản công khai
và miễn phí trên mạng Internet, sách giáo trình xử lý ảnh. Nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm.

Thái Nguyên, ngày10 tháng 11 năm 2009
Người cam đoan

Nguyễn Thị Nguyệt

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLỜI CẢM ƠN

Năm tháng làm luận văn cũng là thời gian mà tôi đúc kết được nhiều
kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, nghiên cứu cũng như làm bài. Để có được
luận văn này tôi xin trân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS. TS Đỗ
Năng Toàn - Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ
Việt Nam. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, về sự hướng
dẫn tận tình trong quá trình học tập, nghiên cứu. Thầy đã tận tình, chỉ bảo,
giúp đỡ tôi trong quá trình làm luận văn.
Bên cạnh đó tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo Trường Đại học
Thái Nguyên – Khoa Công nghệ thông tin, Trung tâm học liệu, trường CĐ
Kinh tế - Kỹ thuật đã tận tình động viên tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong thời
gian học tập, làm luận văn.
Tôi xin bày tỏ lòng...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------
NGUYỄN THỊ NGUYỆT
NỘI SUY ẢNH VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG
LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thái Nguyên 2009
Nội suy ảnh và một số ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội suy ảnh và một số ứng dụng - Người đăng: Võ Thị Xuân Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Nội suy ảnh và một số ứng dụng 9 10 60