Ktl-icon-tai-lieu

Ô nhiễm ở Bát Tràng

Được đăng lên bởi Mạn Châu Sa Hoa
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BộmônSứckhỏemôitrường
Trườngđạihọcytếcôngcộng

BÀI TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG –Nhóm2K12C

1.

NguyễnThịVânAnh

6.TrầnThịNhưQuỳnh

2.

NguyễnThịHà

7.BùiThịLanPhương

3.

VươngThịQuỳnhNga

8.NgôVănDũng

4.

ĐặngHồngThiện

9.PhùngBáThành

5.

PhanThịThùyLinh

10.VũBảoTrung

1

Sứckhỏemôitrường

Hoạtđộng1:XácđịnhcácvấnđềsứckhỏemôitrườngtạiBátTràng

Hoạtđộng2:Xácđịnhcáctácđộngcủacácvấnđềmôitrườngliênquanđế
nsứckhỏevàmôitrường

Hoạt động 3: Đề xuất những giải pháp khả thi nhằm cải thiện tình
hình vấn đề sức khỏe môi trường
2

Sứckhỏemôitrường

Hoạtđộng1:Xác

1.Thôngtinchung

địnhcácvấnđềsứ
ckhỏemôitrườn

2.Quytrìnhsảnxuấtgốm

g
3.Mứctiêuthụ,lượngkhíônhiễm

4.Cácvấnđềsứckhỏemôitrường

3

Cácvấnđềsứckhỏemôitrường

Kinhtế

Địalý

1.Thôngtinchung

-Đạt20triệuUSDxuấtkhẩu

-NằmcạnhsôngHồng,ĐôngN

-

amngoạiôHàNội

-Lịchsửsảnxuấtgốmtrên500n

200côngty,xínghiệpsảnxuất,

ăm

kinhdoanhgốm

Xãhội

Dânsố
-

-Dânsố7200người

1205hộsảnxuấtmặthànggố

- 1650hộgiađình

m
- 1%làmnông

4
4

1.Thôngtinchung(tt)

Đónggópđángkểvàotăngtrưởngkinhtế,đờisốngngườidân.

Hoạtđộngsảnxuấtgốmlạchậuvàýthứcngườidânkémgâyônhiễmmôitrường.

Chấtthảigâyranhưthan,xỉ,bụi,cácloạikhíđộcnhưSO2, CO2, NO2…vượtxamứcchophép

Nồng độ khí độc hại lớn hơn tiêu chuẩn cho phép từ 1,8 đến 2 lần
5

2.QuytrìnhsảnxuấtgốmtạiBátTràng

6

2.QuytrìnhsảnxuấtgốmtạiBátTràng(tt)

•

Nguồnnguyênliệusảnxuấtgốmnhưcaolan

• Cáclònunghìnhhộp,thiếuhệthốngth

h,đấtsét,

ôngthoángvàxứlýkhínênthảiracác

thankhimuavềhầunhưkhôngđượcquảnlý,
vểsốlượngvàchấtlượng

•

Giacôngnguyênliệuvàchuẩnbịph

khíđộchạiSO2, CO, C02, NO.

ôiliệu

• khuvựcsảnxuấtcủanhữngnơiđặtlòt
uynellạirấtthấp,nêndễbịônhiễmm

Khâuvậnchuyến,bốcxếp,chếbiếnlànguyê

ôitrường.

nnhânchínhgâyônhiễmbụi,phóngxạvàh
ơidungmôi.

•

Máynghiềnhiệnđangsửdụngquáthôsơnênd
ễpháttánbụi,tiếngồngâynênônhiễmtiếngồ
nvàkhôngkhí.

•
Chuẩnbịnguyênliệu

Tiếpxúccácloạimencóchứanhữngloạiôxítđ
ộchạichosứckhỏe,gâyảnhhưởngđếnchấtl
ượngmôitrườngxungquanh.

Sấysảnphẩm

3.Mứctiêuthụ,lượngkhíônhiễm
Sốliệusảnxuấtgốmxứ
No

Thànhphần

Đơnvị

Sốlượngtrungbình

1

Coal input (Thanđầuvào)

Ton/day (tấn/ngày)

80.4

2

Wood input (Gỗđầuvào)

Ton/day

4.6

3

Gas input (Gađầuvào)

Ton/day

14

4

Wastewater from manufacture activities (deep well)

M3/day (m3/ngày)

135

(Nướcthảitừcáchoạtđộngsảnxuất)

5

Domestic wastewater (Nướcthảisinhhoạt)

M3/day

2350

6

Clay input (đấtsétđầuvào)

Ton/day

160

7

Broken products (Box furnace) (Sảnphẩmbịhỏng(lòhộp))

Kg/day (kg/ngày)

1340

8

Broken products (gas-op...
BộmônSứckhỏemôitrường
Trườngđạihọcytếcôngcộng
BÀI TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG –Nhóm2K12C
1
1. NguyễnThịVânAnh
2. NguyễnThịHà
3. VươngThịQuỳnhNga
4. ĐặngHồngThiện
5. PhanThịThùyLinh
6.TrầnThịNhưQuỳnh
7.BùiThịLanPhương
8.NgôVănDũng
9.PhùngBáThành
10.VũBảoTrung
Ô nhiễm ở Bát Tràng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ô nhiễm ở Bát Tràng - Người đăng: Mạn Châu Sa Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Ô nhiễm ở Bát Tràng 9 10 196