Ktl-icon-tai-lieu

Phầm mềm quản lý thư viện

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2356 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời Cảm Ơn

Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tấn Trần Minh
Khang đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn và cung cấp tài liệu liên
quan đến đồ án này
Em xin chân thành cảm ơn khoa Công Nghệ Thông Tin ,
trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM đã tạo điều kiện
thuận lợi trong học tập.
Em cảm ơn các thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy ,
trang bị cho em những kiến thức quý báu trong những năm học
vừa qua.
Cảm ơn các anh chị và bạn bè đã góp ý xây dựng đồ án này.
Sinh viên thực hiện
Võ Tấn Duy.

Phần mềm quản lý thư viện

SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057
1

Mở đầu
1.1.Mục đích:
- Tạo ra công cụ cho các thư viện phổ thông đạ i học quản lý
sách tốt hơn , nhanh hơn , chính xác.
1.2.Giới thiệu về đề tài:
- Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng
giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta.
Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém
phần quan trọng đặc biệt là việc quản lý sách trong các thư
viện. Hằng ngày một số lượng lớn sách trong các thư viện
được sử dụng .việc quản lý sách vốn đã rất khó khăn,nh ư

Phần mềm quản lý thư viện

SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057
2

ng do nhu cầu đọc của chúng ta ngày càng tăng nên việc
quản lý sách trong các thư viện càng khó khăn hơn.
-Phần mêm quản lý thư viện này nhằm giải quyết phần nào
khó khăn trên.Phần mềm hỗ trợ các chức năng thông dụng mà
nhiệm vụ của thủ thư hay làm và hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu
sách.Để biết rõ về phần mềm hãy cùng tôi đến chương kế.

HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU

Phần mềm quản lý thư viện

SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057
3

1. DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

.2.1

Danh sách các yêu cầu

STT

.2.2

Tên yêu cầu

Qui định

1

Tiếp Nhận Nhân Viên

BM1

QĐ1

2

Lập thẻ độc giả

BM2

QĐ2

3

Tiếp nhận sách mới

BM3

QĐ3

4

Tra cứu sách

BM4

5

Cho mượn sách

BM5

QĐ5

6

Nhận trả sách

BM6

QĐ6

7

Lập Phiếu Thu Tiền Phạt

BM7

QĐ7

8

Ghi Nhận Mất Sách

BM8

QĐ8

9

Thanh Lý Sách

BM9

QĐ9

10

Lập báo cáo

BM10

Ghi chú

Danh sách các biểu mẫu và qui định

1.4.1
BM1:

Biểu mẫu

Biểu mẫu 1 và qui định 1
Hồ Sơ Nhân Viên

Họ và tên: .................................................

Địa chỉ:......................................................

Ngày Sinh:.................................................

Điện Thoại:................................................

Bằng Cấp:..................................................

Bộ Phận:....................................................

Chức vụ:....................................................

Phần mềm quản lý thư viện

SV:...
Lời Cảm Ơn

Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tấn Trần Minh
Khang đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn và cung cấp tài liệu liên
quan đến đồ án này
Em xin chân thành cảm ơn khoa Công Nghệ Thông Tin ,
trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM đã tạo điều kiện
thuận lợi trong học tập.
Em cảm ơn các thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy ,
trang bị cho em những kiến thức quý báu trong những năm học
vừa qua.
Cảm ơn các anh chị và bạn bè đã góp ý xây dựng đồ án này.
Sinh viên thực hiện
Võ Tấn Duy.
Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057
1
Phầm mềm quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phầm mềm quản lý thư viện - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Phầm mềm quản lý thư viện 9 10 329