Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1713 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Mã số
: 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. VÕ THỊ QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2010

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Võ Thị Quý đã tận tình
hướng dẫn và giúp đỡ tôi thực hiện tốt luận văn này cũng như hoàn thiện các
kiến thức chuyên môn của tôi.
Tôi xin trân trọng cảm ơn đến các Thầy cô khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Tiến sĩ Nguyễn
Quang Thu đã giúp đỡ và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt
thời gian tôi đã học tập tại trường cũng như việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp
này.
Nhân đây tôi xin trân trọng cảm ơn Anh Đặng Xuân Cảnh – Tổng Giám
đốc của Công ty Kiểm toán DTL đã cho tôi lời khuyên bổ ích về các chuẩn mực
kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế, cảm ơn anh Lê Khánh Lâm –
Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán DTL đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi có
thời gian hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Khoa Quản trị kinh doanh và Phòng quản lý
đào tạo sau Đại học – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo
điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Gia đình đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành
luận văn này.

Tác giả

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các phân
tích, số liệu và kết quả nêu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ
ràng.

Tác giả

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

1

CHƯƠNG 1. Lý thuyết về quyết định đầu tư

5

1.1

5

Khái quát về lý thuyết ra quyết định

1.1.1 Định nghĩa về ra quyết định

5

1.1.2 Quá trình ra quyết định

6

1.1.3 Các loại quyết định

7

1.2

Khái quát chung về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và hệ

thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)

8

1.2.1 Định nghĩa kế toán và chuẩn mực kế toán

8

1.2.2 Chuẩn mực kế toán quốc tế

9

1.2.3 Chuẩn mực kế toán Việt Nam

10

1.2.4 Những khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và hệ thống
chuẩn mực kế toán quốc tế

11

1.3

14

Phương pháp phân tích trong đầu tư

1.3.1 Báo cáo tài chính

15

1.3.2 Các chỉ tiêu tài chính thường được các nhà đầu tư sử dụng khi phân tích 17
CHƯƠNG 2. Phân tích sự khác biệt c...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.HCM
 
NGUYN TH LIÊN HƯƠNG
LUN VĂN THC SĨ KINH T
Thành ph H Chí Minh - Năm 2010
Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư 9 10 841