Ktl-icon-tai-lieu

Phân tich chiến lược Marketing Mic của cong ty Sa Giang

Được đăng lên bởi Kỷ Niệm
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2980 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bộ Công Thương
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

Môn: Marketing Căn Bản

Chiến Lược Marketing Công Ty Cổ Phần
Xuất Nhập Khẩu Sa Giang

1. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Xuất
Nhập Khẩu Sa Giang
2. Chiến lược Marketing Mix của công ty
3. Nhận xét

1. Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sa
Giang
1.1 Giới thiệu công ty:
 Ngày 28/12/1992, UBNN tỉn Đồng Tháp
quyết định thành lập Công ty xuất nhập khẩu
Sa Giang là doanh nghiệp nhà nước.
 Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu Sa Giang
 Tên Tiếng Anh: Sa Giang Import Emport
Corporation.

 Logo công ty:

 Ngành nghề kinh doanh:
• Sản xuất và mua bán thực phẩm: bánh phồng tôm, hủ
tiếu, bánh phở,…
• Mua bán, chế biến, bảo quản thủy hải sản và sản phẩm
từ thủy sản.
• Mua bán, chế biến thịt, mỡ đóng gói và đóng hộp.
 Mặc dù có nhiều sản phẩm khác như: bánh canh, hủ
tiếu,… nhưng sản phẩm chủ yếu của công ty vẫn là
bánh phồng tôm chiếm 96.93% doanh thu (2005).

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

 Trụ sở chính tại: Lô CII-3, khu công nghiệp
C,tx Sa Đéc, Đồng Tháp
• Số điện thoại: 84.67.3763155 – 84.67.3763153
• E-mail: sagiang@hcm.vnn.vn
• Website: 

 Chi nhánh TP.HCM:
• Địa chỉ: số 483, đường Tên Lửa, P. Bình Trị Đông
B, Q. Bình Tân, TP.HCM
• Điện thoại: 84.837625805 - 84.837625806
• E-mail: cnsagiang@hcm.vnn.vn

 Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 1: Lô
CII-3, KCN C,TX Sa Đéc, Đồng Tháp
 Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 2: Lô III2 và Lô III-3, Khu công nghiệp A1, TX Sa
Đéc, Đồng Tháp
 Xí nghiệp Thực phẩm: 281 Nguyễn Huệ,
phường 1, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

1.2 Cơ cấu tổ chức
● ●
Công
Văn
Xí
Chi

Công ty cổ
phần XNK Sa
Giang

Văn phòng
đại diện

Xí nghiệp
bánh phồng
tôm Sa Giang
1

Xí nghiệp
bánh phồng
tôm Sa Giang
1

Xí nghiệp
thực phẩm

Chi nhánh
TP.HCM

1.3 Thành tích đạt được
• Huân chương lao động hạng ba của chủ tịch
nước 2004
• Giải “Mai vàng hội nhập” tại Hội Chợ Quốc Tế
Mekong Expo 2005
• Cúp vàng sản phẩm uy tín chất lượng cho bánh
phồng tôm Sa Giang
• Giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao
• Giấy chứng nhận: Thương hiệu nổi tiếng,…

2. Chiến Lược Marketing Mix
2.1 Sản phẩm (Product)
2.2 Giá (Price)
2.3 Kênh phân phối (Place)
2.4 Xúc tiến (Promotion)

2. Chiến Lược Marketing Mix
2.1 Sản phẩm (Product)
Đến với Sa Giang khách hàng sẻ có được:
 Sản phẩm chất lượng
 Giá cả hợp lý
 Đảm bảo dinh dưỡng
 Hợp vệ sinh

 Sa Giang luôn quan tâm về chất lượng sản
phẩm.
 Luôn nghiên cứu thị trường để đưa...
B Công Th ng ươ
Đ i H c Công Nghi p Th c Ph m TP. HCM
Môn: Marketing Căn B n
Phân tich chiến lược Marketing Mic của cong ty Sa Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tich chiến lược Marketing Mic của cong ty Sa Giang - Người đăng: Kỷ Niệm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Phân tich chiến lược Marketing Mic của cong ty Sa Giang 9 10 551