Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống nhà xe Thanh Hà

Được đăng lên bởi nhoxcombui
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PTTK hệ thống quản lý nhà xe Thanh Hà
Nhóm 8 - Lớp CN Tin K11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KHTN & CN


0

PTTK hệ thống quản lý nhà xe Thanh Hà
Nhóm 8 - Lớp CN Tin K11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÁO CÁO
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1

PTTK hệ thống quản lý nhà xe Thanh Hà
Nhóm 8 - Lớp CN Tin K11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ TÀI: PTTK HỆ THỐNG QUẢN LÝ XE KHÁCH

Nhóm: 8
2

PTTK hệ thống quản lý nhà xe Thanh Hà
Nhóm 8 - Lớp CN Tin K11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp: Cử Nhân Tin K11
Giảng viên hướng dẫn: Cô Hồ Thị Phượng
Sinh viên thực hiện: 1. Đoàn Thị Hồng Phượng
2. Hoàng Mạnh Hùng
3. Nguyễn Thị Minh
3

PTTK hệ thống quản lý nhà xe Thanh Hà
Nhóm 8 - Lớp CN Tin K11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Lê Thị Thảo Ly
5. Lý Thị Hường

Buôn Ma Thuột, tháng 12 năm 2013
4

PTTK hệ thống quản lý nhà xe Thanh Hà
Nhóm 8 - Lớp CN Tin K11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỜI MỞ ĐẦU
5

PTTK hệ thống quản lý nhà xe Thanh Hà
Nhóm 8 - Lớp CN Tin K11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qua quá trình phân chia đề tài theo nhóm, nhóm chúng tôi được nhận đề
tài phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải.Trong quá trình
nghiên cứu đề tài này chúng tôi quyết định phân tích thiết kế hệ thống quản lý xe
khách. Qua đó, đã giúp chúng tôi tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng và có
cái nhìn khái quát hơn về phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải
nói chung và phân tích thiết kế hệ thống quản lý xe khách nói riêng.
6

PTTK hệ thống quản lý nhà xe Thanh Hà
Nhóm 8 - Lớp CN Tin K11
---------------------------------------------------------------------------...
PTTK hệ thống quản lý nhà xe Thanh Hà
Nhóm 8 - Lớp CN Tin K11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KHTN & CN
0
Phân tích thiết kế hệ thống nhà xe Thanh Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống nhà xe Thanh Hà - Người đăng: nhoxcombui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống nhà xe Thanh Hà 9 10 761