Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 20082012 của công ty TNHH Tùng phương

Được đăng lên bởi phuongthao9x1010
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 3671 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Trường Đại học Mỏ Địa chất
nghiệp

Luận văn tốt

LỜI NÓI ĐẦU
Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam ngày nay đang từng bước khẳng
định vị thế của mình trên trường quốc tế và trong khu vực. Với nền kinh tế nhiều
thành phần, hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp đang cố
gắng vươn lên nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.
Trong những năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng
GDP cao, trong đó ngành xây dựng đóng góp tỷ trọng GDP là khá cao. Nhu cầu về
các loại vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng
gia tăng; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất
vật liệu xây dựng.
Do hiểu được tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết đó, ngày 15/09/2000 Công
ty TNHH Tùng Phương đã được thành lập. Là một Công ty chuyên sản xuất gạch
Tuynel đòi hỏi Công ty không ngừng đổi mới dây chuyền công nghệ, nâng cao chất
lượng sản phẩm trong khi hạ giá thành sản phẩm để có thể chiếm lĩnh thị trường
khu vực huyện Bình Xuyên và từng bước đưa sản phẩm của mình thâm nhập vào
thị trường Hà Nội.
Nhìn lại thị trường gạch ngói đất sét nung tại Việt Nam trong thời gian qua từ
khi dây chuyền sản xuất gạch Tuynel đầu tiên đi vào hoạt động đến nay ngành sản
xuất vật liệu xây dựng gạch ngói đất sét nung đã có nhiều tiến bộ, đổi mới cả trong
lĩnh vực công nghệ lẫn chủng loại chất lượng sản phẩm. Hầu hết các đơn vi được
đầu tư hệ lò này đều đã sản xuất kinh doanh ổn định và đạt hiệu quả tốt đặc biệt là
sau khi khấu hao xong. Với những ưu điểm về chất lượng và khả năng đa dạng hóa
chủng loại sản phẩm, tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu thấp và đặc biệt là cải thiện
được điều kiện làm việc cho công nhân, giảm mức độ ảnh hưởng môi trường sinh
thái.
Từ những lý do trên như trên mà em xin lựa chọn đề tài: “Phân tích tình
hình tài chính giai đoạn 2008-2012 của Công ty TNHH Tùng Phương”.
Luận văn được trình bày với kết cấu như sau:
Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công
ty TNHH Tùng Phương.
Chương 2: : Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
của Công ty TNHH Tùng Phương.
Chương 3: Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 2008-2012 của Công ty
TNHH Tùng Phương.
Do sự hạn chế về kiến thức và thời gian vì vậy không thể tránh khỏi những
thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô trong bộ môn để đồ án của
em được hoàn thiện hơn.
1

Sinh viên: Nguyễn Thu Hằng

Lớp: QTKD C – K54

Trường Đại học Mỏ Địa chất
nghiệp

Luận văn tốt

Qua đây, em xin gửi lời biết ơn sâu ...
Trường Đại học Mỏ Địa chất Luận văn tốt
nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
một quốc gia đang phát triển, Việt Nam ngày nay đang từng bước khẳng
định vị thế của mình trên trường quốc tế trong khu vực. Với nền kinh tế nhiều
thành phần, hoạt động dưới sự quản của nhà nước, các doanh nghiệp đang cố
gắng vươn lên nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.
Trong những năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng
GDP cao, trong đó ngành xây dựng đóng góp tỷ trọng GDP là khá cao. Nhu cầu về
các loại vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu xây dựng sở hạ tầng ngày càng
gia tăng; tạo điều kiện thuận lợi choc đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất
vật liệu xây dựng.
Do hiểu được tầm quan trọng nhu cầu cấp thiết đó, ngày 15/09/2000 Công
ty TNHH Tùng Phương đã được thành lập. Là một Công ty chuyên sản xuất gạch
Tuynel đòi hỏi Công ty không ngừng đổi mới dây chuyền công nghệ, nâng cao chất
lượng sản phẩm trong khi hạ giá thành sản phẩm để thể chiếm lĩnh thị trường
khu vực huyện Bình Xuyên và từng bước đưa sản phẩm của mình thâm nhập vào
thị trường Hà Nội.
Nhìn lại thị trường gạch ngói đất sét nung tại Việt Nam trong thời gian qua từ
khi dây chuyền sản xuất gạch Tuynel đầu tiên đi vào hoạt động đến nay ngành sản
xuất vật liệu xây dựng gạch ngói đất sét nung đã có nhiều tiến bộ, đổi mới cả trong
lĩnh vực công nghệ lẫn chủng loại chất lượng sản phẩm. Hầu hết các đơn vi được
đầu hệ này đều đã sản xuất kinh doanh ổn định đạt hiệu quả tốt đặc biệt
sau khi khấu hao xong. Với những ưu điểm về chất lượng và khả năng đa dạng a
chủng loại sản phẩm, tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu thấp đặc biệt cải thiện
được điều kiện làm việc cho công nhân, giảm mức độ nh hưởng môi trưng sinh
thái.
Từ những do trên như trên em xin lựa chọn đề tài: “Phân tích tình
hình tài chính giai đoạn 2008-2012 của Công ty TNHH Tùng Phương”.
Luận văn được trình bày với kết cấu như sau:
Chương 1: Tình hình chung các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công
ty TNHH Tùng Phương.
Chương 2: : Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
của Công ty TNHH Tùng Phương.
Chương 3: Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 2008-2012 của Công ty
TNHH Tùng Phương.
Do sự hạn chế về kiến thức thời gian vậy không thể tránh khỏi những
thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của các thầy trong bộ môn để đồ án của
em được hoàn thiện hơn.
1
Sinh viên: Nguyễn Thu Hằng Lớp: QTKD C – K54
Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 20082012 của công ty TNHH Tùng phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 20082012 của công ty TNHH Tùng phương - Người đăng: phuongthao9x1010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 20082012 của công ty TNHH Tùng phương 9 10 433