Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế phần mềm quản lí cửa hàng cho thuê băng đĩa

Được đăng lên bởi datlengoc22051983
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4645 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đề tài:

Phân tích và thiết kế phần mềm
quản lí cửa hàng cho thuê băng đĩa

Lời nói đầu
Ngày nay với sự phát triển không ngừng của công nghệ. Trong đó, công nghệ thông tin
là ngành được ứng dụng vào thực tiễn ở mọi lĩnh vực : khoa học , kinh tế , chính trị
…cùng với những tiến bộ vượt bậc về biến đổi công nghệ , tin học ứng dụng giúp con
người có thể làm được những việc mà tưởng như không thể làm được .
Nhiều thế hệ trôI qua , con người thực hiện các phép toán với các con số chủ yếu
bằng tay , hoặc bằng các công cụ tính thô sơ như : bảng tính …
Với một cửa hàng cho thuê đĩa hoạt động theo phương thức trên thì sẽ rất mất thới
gian và không có hiệu quả và khó quản lí. Do đó cần có một phần mềm tiện ích giúp
người chủ cửa hàng có thể quản lí cửa hàng một cách nhanh chóng hiệu quả.
Dựa trên nhu cầu thực tế và tham khảo ý kiến của thầy cô bạn bè nhóm sinh viên lớp
tk3(3) dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguễn Minh Quý (giảng viên trường ĐHSPKT
Hưng Yên) đã xây dựng phần mềm quản lí cửa hàng cho thuê đĩa. Phần mềm được thực
hiện mong muốn có thể đáp ứng tối đa yêu cầu của người chủ cửa hàng là quản lí dễ
dàng, nhanh chóng, giảm nhân viên, tăng tính hiệu quả thiết thực.

Mục lục
trang
Lời nói đầu……………………………………………..2
I. Khảo sát hiện trạng và yêu cầu người dùng…….3
II. Biểu đồ phân cấp chức năng………………… 5
III.
Biểu đồ luồng dữ liệu………………………….8
IV. Lưu đồ thuật toán cho modul chính………… 14
V. Biểu đồ thực thể liên kết…………..………… 13
VI. Bảng quan hệ và mối quan hẹ giữa chúng.......15
VII. Thiết kế giao diện và xử lí form…………… 16

I.Khảo sát hiện trạng và yêu cầu người dùng.
1. Môi trường kinh tế- xã hội :
Qua quá trình khảo sát thực tế tại chính các cửa hàng cho thuê băng dĩa tại xã Dân
Tiến –Khoái Châu-Hưng Yên
nhóm thấy rõ hiện trạng: Hiện nay trên thị trường và dặc
biệt là các cửa hàng nhỏ lẻ đều quản lí cửa hàng của mình một cách thủ công. Họ ghi
chép , lưu dữ thông tin trên sổ sách, đĩa xếp lộn xộn chưa phân loại. Những cửa hàng
quản lí tốt hơn thì đã phân loại đĩa nhưng thấy công đoạn từ khi
khách đến mượn
đĩa, rồi tìm kiếm đĩa, rồi tạo phiếu mượn hay hợp đồng đều rất mất thời gian. Hiện nay,
chưa có cửa hàng nào sử dụng phần mềm vi tính để quản lí cửa hàng của mình.
2. Cơ cấu tổ chức-kĩ thuật:
Các cửa hàng mà nhóm đã đI khảo sát hầu hếtđều là những cửâ hàng nhỉ lẻ của các gia
đình nên số người làm việc trong cửa hàng rất ít, thường cũng chính là chủ của hàng.
Trong các cửa hàng này hầu hết đều sử dụng các phương tiện kĩ thuật phục vụ như: đầu
đĩa, ti vi, các ...
Đề tài:
Phân tích và thiết kế phần mềm
quản lí cửa hàng cho thuê băng đĩa
Phân tích và thiết kế phần mềm quản lí cửa hàng cho thuê băng đĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế phần mềm quản lí cửa hàng cho thuê băng đĩa - Người đăng: datlengoc22051983
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phân tích và thiết kế phần mềm quản lí cửa hàng cho thuê băng đĩa 9 10 447