Ktl-icon-tai-lieu

PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG

Được đăng lên bởi TRÂN LÊ
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MÔN:LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN ĐẠI I
KHOA LỊCH SỬ


Giáo viên hướng dẫn: Ngô Sỹ Tráng

Người hướng dẫn: Nguyễn Khắc Văn
Sinh viên thực hiện:
1. LÊ THỊ HUYỀN TRÂN (NT)
2. LẠI THỊ ANH THƯ
3. TRẦN LÂM QUAN HUY
4. TRẦN THỊ THÚY QUYÊN
5. KHÊ THỊ THU THỦY

Lớp: K39SP Lịch Sử

TP. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2014

Danh Sách Nhóm 7 – sử 2A
1.Trần Lê Hải Đăng .................................................................................. K39.602.098
.Võ Văn Dương ..........................................................................................K39.602.097
3. Trần Thái Hàn Hải Nhi ..........................................................................K38.602.080
4.Bùi Thị Thảo........................................................................................... K39.602.065
5.Lại Thị Anh Thư..................................................................................... K39.602.079
6.Khê Thị Thu Thủy.................................................................................. K39.602.077
7.Lê Thị Huyền Trân .................................................................................K39.602.084
8.Hồ Cẩm Tú .............................................................................................K39.602.086
9.Đặng Thị Tú ........................................................................................... K36.602.088
10.Dương Hoài Vũ.................................................................................... K36.602.090

A. GIỚI THIỆU
Sau khi triều đình kí với Pháp hai hiệp ước 1883 và 1884. Đến lúc này miền Nam đã là
thuộc địa của Pháp, Trung kỳ thuộc sự bảo hộ của Pháp và Bắc kỳ là một nữa bảo hộ của
pháp. Nhân dân căm phẫn đứng lên đấu tranh giành độc lập.
Chính quyền Triều đình Tự Đức không những không xây dựng được nền kinh tế phù hợp
với thời chiến mà trái lại, làm đình trệ, làm suy thoái nền kinh tế thời kì trước chiến tranh.
Đứng đầu nhà nước Tự Đức đã bác bỏ mọi đề nghị cải cách và chỉ coi nhiệm vụ chống Pháp
là trên hết không quan tâm tới cải cách để nâng nền kinh tế lên làm tiên đề chống Pháp. Coi
những người đưa ra cải cách là “giáo dân”. Nhân dân lúc đó lâm vào cảnh vô cùng bi đát và
được thể hiện qua bài vè như sau:
“Cảnh hoang tàn đói rét
Dân nghèo cùng kiệt
Kẻ lưu bạc tha phương
Người chết chợ chết đường”
Tại triều đình Huế, sau khi vua Tự Đức mất (7-1883) thì sự phân hóa trong nội bộ đình
thần, quan lại nhà Nguyễn càng sâu sắc, triều đình phân hóa thành 2 phe r...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MÔN:LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN ĐẠI I
KHOA LỊCH SỬ
Giáo viên hướng dẫn: Ngô Sỹ Tráng
Người hướng dẫn: Nguyễn Khắc Văn
Sinh viên thực hiện:
1. LÊ THỊ HUYỀN TRÂN (NT)
2. LẠI THỊ ANH THƯ
3. TRẦN LÂM QUAN HUY
4. TRẦN THỊ THÚY QUYÊN
5. KHÊ THỊ THU THỦY
Lớp: K39SP Lịch Sử
PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG - Người đăng: TRÂN LÊ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG 9 10 275