Ktl-icon-tai-lieu

phương phap nghiên cứu khoa học, và tư duy sáng tạo GS Hoàng Kiếm

Được đăng lên bởi Đặng Thanh Ẩn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HVTH: Đặng Thanh Ẩn

I

Lớp: TCNH khóa 2 đợt 1

GIỚI THIỆU
Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh chưa từng có và thế giới

thay đổi đa dạng, rộng lớn, nhiều khái niệm, phương thức tư duy, lối sống và hành
động đang thay đổi nhanh chóng, thành công không còn chỉ là vấn đề chăm chỉ mà
đòi hỏi kỹ năng tư duy sáng tạo để mang lại những cải tiến tối đa và liên tục về năng
suất, chất lượng và hiệu quả, bằng những giải pháp đột phá. Sức sáng tạo là yếu tố
quyết định nhất đối với sự thành công trong một thế giới đầy thử thách và cạnh tranh
ngày càng gay gắt. Sức sáng tạo sẽ tạo ra bước nhảy vọt trong sự nghiệp của con
người. Đó là yếu tố định hình tương lai của mỗi cá nhân.
Tính sáng tạo trở thành yếu tố quan trọng nhất, có giá trị nhất đối với năng lực
của con người. Sáng tạo càng độc đáo, giá trị càng cao và cơ hội thành công càng lớn.
Nếu trước kia người ta chú trọng đến sở hữu vật chất là chính thì ngày nay sở hữu trí
tuệ là nguồn tài sản ngày càng được chú trọng. Một nền giáo dục ưu tú trong thời đại
ngày nay là nền giáo dục tập trung vào việc truyền cảm hứng, khơi dậy tài năng và
giải phóng tiềm năng sáng tạo của người học.
Tính sáng tạo có thể phát triển một cách có mục đích và hệ thống vì đó là kỹ
năng có thể rèn luyện được, nếu có quyết tâm và sự kiên trì. Mọi người đều có thể
phát huy tính sang tạo của mình, ngay trong những công việc thường nhật trong công
việc và gia đình. Sự sáng tạo đòi hỏi phải nghĩ khác hơn, xa hơn và rộng hơn đối với
sự việc tưởng chừng như là đương nhiên.
Đừng chờ đợi đến khi có đầy đủ mọi phương tiện hay cơ hội. Sự sáng tạo đòi
hỏi phải nghĩ xa hơn và rộng hơn đối với sự việc hiện tại. Để thành công, hãy tạo ra
sự khác biệt có ý nghĩa, độc đáo trong công việc và cuộc sống!

Trang

1

HVTH: Đặng Thanh Ẩn

Lớp: TCNH khóa 2 đợt 1

II CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO CƠ BẢN
I.1. Nguyên lý phân nhỏ
Nội dung:
- Chia đối tượng thành các phần độc lập.
- Làm đối tượng trở nên tháo lắp được.
- Tăng mức độ phân nhỏ của đối tượng
Ví dụ:
- Để di chuyển 100 cái ghế ra khỏi phòng, đòi hỏi phải khiêng từng cái.
- Chia một công việc lớn thành các công việc nhỏ hơn, mỗi công việc này
tương ứng với 1 chương trình con, sau đó lắp ghép các chương trình con này
lại thành chương trình lớn giải quyết công việc ban đầu.
I.2. Nguyên lý tách khỏi đối tượng
Nội dung: Tách phần gây "phiền phức" (tính chất "phiền phức") hay ngược lại,
tách phần duy nhất "cần thiết" (tính chất "cần thiết") ra khỏi đối tượng.
Ví dụ:
- Để tránh tiếng ồn bên ngoài, người học...
HVTH: Đặng Thanh Ẩn Lớp: TCNH khóa 2 đợt 1
I GIỚI THIỆU
Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh chưa từng có và thế giới
thay đổi đa dạng, rộng lớn, nhiều khái niệm, phương thức tư duy, lối sống và hành
động đang thay đổi nhanh chóng, thành công không còn chỉ là vấn đề chăm chỉ mà
đòi hỏi kỹ năng tư duy sáng tạo để mang lại những cải tiến tối đa và liên tục về năng
suất, chất lượng và hiệu quả, bằng những giải pháp đột phá. Sức sáng tạo là yếu tố
quyết định nhất đối với sự thành công trong một thế giới đầy thử thách và cạnh tranh
ngày càng gay gắt. Sức sáng tạo sẽ tạo ra bước nhảy vọt trong sự nghiệp của con
người. Đó là yếu tố định hình tương lai của mỗi cá nhân.
Tính sáng tạo trở thành yếu tố quan trọng nhất, có giá trị nhất đối với năng lực
của con người. Sáng tạo càng độc đáo, giá trị càng cao và cơ hội thành công càng lớn.
Nếu trước kia người ta chú trọng đến sở hữu vật chất là chính thì ngày nay sở hữu trí
tuệ là nguồn tài sản ngày càng được chú trọng. Một nền giáo dục ưu tú trong thời đại
ngày nay là nền giáo dục tập trung vào việc truyền cảm hứng, khơi dậy tài năng và
giải phóng tiềm năng sáng tạo của người học.
Tính sáng tạo có thể phát triển một cách có mục đích và hệ thống vì đó là kỹ
năng có thể rèn luyện được, nếu có quyết tâm và sự kiên trì. Mọi người đều có thể
phát huy tính sang tạo của mình, ngay trong những công việc thường nhật trong công
việc và gia đình. Sự sáng tạo đòi hỏi phải nghĩ khác hơn, xa hơn và rộng hơn đối với
sự việc tưởng chừng như là đương nhiên.
Đừng chờ đợi đến khi có đầy đủ mọi phương tiện hay cơ hội. Sự sáng tạo đòi
hỏi phải nghĩ xa hơn và rộng hơn đối với sự việc hiện tại. Để thành công, hãy tạo ra
sự khác biệt có ý nghĩa, độc đáo trong công việc và cuộc sống!
Trang 1
phương phap nghiên cứu khoa học, và tư duy sáng tạo GS Hoàng Kiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương phap nghiên cứu khoa học, và tư duy sáng tạo GS Hoàng Kiếm - Người đăng: Đặng Thanh Ẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
phương phap nghiên cứu khoa học, và tư duy sáng tạo GS Hoàng Kiếm 9 10 117