Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM KHÁCH SẠN

Được đăng lên bởi Ỹɯ Ƃuơưɥɔ Ɔɟ
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUẢN LÍ DỰ ÁN
PHẦN MỀM QUẢN LÍ
KHÁCH SẠN

Trưởng nhóm:

ĐỖ ĐĂNG DƯƠNG
●
NGÔ TIẾN CÔNG
●
PHẠM VĂN THÀNH
●
VŨ ANH LINH

GIỚI THIỆU DỰ ÁN
• Dự án gồm 5 phần chính
1. Khởi tạo và xác định dự án
2. Lập kế hoạch triển khai dự án
3. Tổ chức nhân sự
4. Triển khai dự án(Quản lí và kiểm soát việc thực hiện dự án)
5. Đóng dự án

Phần I khởi tạo và xác định dự án
Khách Hàng

Khách sạn PHƯƠNG ĐÔNG

Địa Chỉ

123 Đống đa-Hà Nội

Đơn vị thực hiện

Nhóm 3

Số người tham gia

4

Tên dự án

Phần mềm quản lí khách sạn

Ngày bắt đầu dự án

28-08-2013

Ngày kết thúc dự án

10-09-2013

Mục đích

Xây dựng hoàn thiện chương trình trong vòng 1
tuần
* Đáp ứng được yêu cầu của khách hang về ứng
dụng
tiện ích của phần mềm.
* phần mềm hoạt động tốt

Mục tiêu

Phân tích dự án
• THUẬN LỢI
1. Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên nghiệp
2. Đáp ứng đầy đủ được các chức năng mà các phần mềm
khác còn thiếu sót
3. Có nguồn đầu tư lớn
•.KHÓ KHĂN
1. Thời gian thực hiện công việc quá ngắn
2. Nhân lực thiếu

DỰ ĐOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
TT

HẠNG MỤC

GIẢI TRÌNH

THÀNH TIỀN

1

Tiếp khách

Tiếp khách, đi lại

200,000 vnđ

2

Máy móc,
văn phòng

Chi phí văn phòng làm việc trong thời gian
làm việc

150,000 vnđ

3

Đội dự án

Chi phí cho đội dự án

800,000 vnđ

4

Giai đoạn triển
khai thử nghiệm

Chi phí tài liệu, đi lại, đào tạo, tiếp khách

600,000 vnđ

5

Giai đoạn triển
khai chính thức

Chi phí đi lại, hội thảo thống nhất trước khi
nghiệm thu dự án

800,000 vnđ

6

Chi phí nghiệm
thu

Chi phí nghiệm thu và liên hoan sau khi
nghiệm thu dự án

1,200,000 vnđ

7

Chi phí bảo trì

Chi phí bảo trì sau khi nghiệm thu

500,000 vnđ

8

Chi phí dự phòng Dự phòng cho trường hợp cần thiết

Tổng Chi Phí

15,600,000 vnđ

Bằng chữ

mười lăm triệu sáu trăm nghìn đồng

1,000,000 vnđ

GHI CHÚ

PHẦN 2 LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN
STT

TÊN SẢN PHẨM

TÊN CÔNG VIỆC

1

Bản mô tả thực trạng tài liệu
đặc tả yêu cầu

2

Bản phân thích thiết kế

3

code

4

Phần mềm hoàn chỉnh

• Thu thập đặc tả yêu cầu
1. Thu thập yêu cầu chức năng
2. Đặc tả yêu cầu
• Phân thích và thiết kế hệ thống
1. Phân tích hệ thống
2. Thiết kế giao diện
• Lập trình
1. Tạo menu hệ thống
2. Tạo chức năng quản lí phòng, dịch vụ,
khách…
3. Tạo chức năng tìm kiếm,thống kê báo
cáo….
• Kiểm thử triển khai và cài đặt
1. Kiểm thử các modun
2. Triển khai

ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
DỰ
TÊN CÔNG
VIỆC ÁN
THỜI GIAN DỰ KIẾN
GHI CHÚ
Thu thập và đặc tả yê cầu

2

Phân thích thiết kế hệ thống 3
Lập trình

3

Kiểm thử triển khai cài đặt

2

Tổng thời gian

10

Q...
QU N LÍ D ÁN
PH N M M QU N LÍ
KHÁCH S N
Tr ng nhómưở : Đ ĐĂNG D NG ƯƠ
NGÔ TI N CÔNG
PH M VĂN THÀNH
ANH LINH
QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM KHÁCH SẠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM KHÁCH SẠN - Người đăng: Ỹɯ Ƃuơưɥɔ Ɔɟ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM KHÁCH SẠN 9 10 659