Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC Y TẾ.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 2 lần
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

GIÁO TRÌNH

QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC Y TẾ
Tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế

Hà Nội - Năm 2011

 

LỜI NÓI ĐẦU
Tổ chức - Quản lý y tế là một khoa học của chuyên ngành Y xã hội
học. Kiến thức về Tổ chức - Quản lý y tế sẽ giúp cho các cán bộ y tế sử
dụng các nguồn lực của đơn vị, cộng đồng một cách có hiệu quả.
Môn học này triển khai dạy cho sinh viên sơ cấp dân số y tế. Tuy nhiên
việc biên soạn tài liệu dạy và học chính thức cho môn học này chưa được
chú ý. Dưới sự hỗ trợ của chương trình hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển,
Bộ Y tế, tập thể giảng viên Bộ môn Y xã hội học biên soạn cuốn tài liệu "Tổ
chức - Quản lý y tế , dành cho sinh viên học môn học này. Mục đích của
cuốn tài liệu hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài học của môn học theo
kế hoạch thống nhất và dạy/học dựa trên các vấn đề thực tên của cộng
đồng. Chúng tôi biên soạn cuốn tài liệu này dựa trên cơ sở sau:
Chương trình hợp tác Y tế Việt Nam – Thụy Điển. Văn kiện tiêu dự án
CBE. 2003;
Tập tài liệu Tổ chức - Quản lý y tế được biên tập lần đầu tiên, không
sao tránh khỏi thiếu sót, mong các bạn đọc đóng góp ý kiên để chúng tôi
tiếp tục sửa chữa, bổ sung in lần sau nhằm hoàn thiện hơn cuốn tài liệu.
Xin trân trọng cảm ơn!
CÁC TÁC GIẢ

 

1

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
CBE

: Giáo dục dựa vào cộng đồng

AIDS

: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

HIV

: Virus gây suy giảm miễn dịch ở người

CSSKBĐ: Chăm sóc sức khỏe ban đầu
XHCN

:Xã hội chủ nghĩa

CNTB

: Chủ nghĩa tư bản

TK

: Thế kỷ

WHO

: Tổ chức y tế thế giới

KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình
TCMR

 

: Tiêm chủng mở rộng

2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Cuốn tài liệu này được biên soạn dùng cho sinh viên Trường cao đẳng
y tế Hà Đông nhằm giúp sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tổ
chức và quản lý y tế, các quan điểm của Đảng về công tác y tế, Luật bảo vệ
sức khỏe nhân dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Trong cuốn tài liệu này chúng tôi hướng dẫn sinh viên tổ chức thực
hiện môn học và các tài liệu tham khảo khi học môn học này. Trước khi bắt
đầu môn học, sinh viên nghiên cứu chương trình chi tiết của môn học để có
cách nhìn tổng quan về mục tiêu, nội dung, thời lượng. Dựa trên những
định hướng ban đầu này sẽ giúp sinh viên nhìn nhận được sự logic của các
bài học và có kế hoạch học tập chủ động phù hợp .
Sinh viên sẽ được biết đến mục tiêu của từng bài học và nhận thấy
được bố cục một bài học bao gồm mục tiêu, nội dung chính, lượng giá và
hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu và ...
UBND THÀNH PH HÀ NI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TĐÔNG
GIÁO TRÌNH
QUN LÝ VÀ T CHC Y T
Tài liu đào to sơ cp dân s y tế
Hà Ni - Năm 2011
QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC Y TẾ.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC Y TẾ.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC Y TẾ.pdf 9 10 913