Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình phân lập

Được đăng lên bởi Hiep Ta
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 4 lần
. Phương pháp phân lập và xác định các acid béo không no đa nối đôi PUFAs.

Trên thế giới hiện nay thường sử dụng các phương pháp sau để chiết tách, phân lập
tạo các sản phẩm acid béo không no đa nối đôi PUFAs có hoạt tính sinh học cao dùng
cho Y, Dược và công nghệ thực phẩm
Nguyên liệu
Tách chiết lipd tổng
Lipid tổng

Dùng
HPLC +Sử
Pha
đảohệ
C 18
Sử dụng phương
học
Táchpháp
trên hóa
cột Silicagen
tráng
AgNO3
dụng
enzyme đặc hiệu Lipase

PUFAs
Sơ đồ 2: Các phương pháp phân lập PUFAs

* Phương pháp 1: Chiết tách và sử dụng các phương pháp hóa học.
* Phương pháp 2: Tách trên cột Silica gel, tráng bạc nitrat (AgNO 3), phương pháp này
phù hợp với quy mô nghiên cứu lượng nhỏ cho phân tích thí nghiệm. Tuy nhiên trong
triển khai quy mô lớn ứng dụng cho sản xuất thì không khả thi vì AgNO 3 có giá thành rất
cao.
* Phương pháp 3: Dùng sắc ký lỏng cao áp sử dụng cột pha đảo C18. Phương pháp này
đòi hỏi một lượng lớn dung môi tinh khiết, điều này dẫn đến chi phí lớn trong quá trình
sản xuất.
* Phương pháp 4: Sử dụng hệ enzyme đặc hiệu Lipase để phân lập các acid béo không no
đa nối đôi. Phương pháp này có triển vọng rất lớn trong tương lai nhưng đòi hỏi phải có
các kỹ thuật với công nghệ vi sinh tiên tiến, điều này không phù hợp với điều kiện của
Việt Nam.

Các phương pháp công nghệ trên khi sử dụng chiết tách đều đảm bảo tính an toàn cho
các acid béo tránh bị phân hủy hoặc oxi hóa ở mức tối ưu, tuy nhiên xét trên phương diện
hiệu quả kinh tế và điều kiện thực tiễn ở Việt Nam hiên nay thì phương pháp 1 (chiết tách
và sử dụng các phương pháp hóa học) được lựa chọn như một phương án có tính khả thi
nhất để chiết tách, phân lập các acid béo không no đa nối đôi PUFAs.
Cụ thể: công nghệ chiết tách lipid tổng được thực hiện theo phương pháp của
Bligh&Dryer [30]
Quá trình làm giàu các acid béo không no bước 1 được thực hiện bằng phương pháp kết
tinh với Ure trong dung môi EtOH.
Quá trình làm giàu DHA&EPA bước 2 được thực hiện bằng phản ứng iodolacton.
Phương pháp kết tinh acid béo với urê:
Urê được kết tinh với sự có mặt của các hơp chất mạch thẳng, hình thành nên những
tinh thể sáu cạnh với các nhánh tạo bởi những hợp chất này, hình thành nên một tổ hợp
gọi là “hợp chất cộng”. Nếu vắng mặt các hợp chất mạch thẳng thì urê sẽ kết tinh dưới
dạng các tinh thể 4 cạnh với kích thước nhỏ hơn, và với cấu trúc không gian như vậy
chúng không thể liên kết được với các acid béo mạch dài. Hợp chất cộng hình thành tốt
với các acid béo no hoặc ete của chúng, vì phân thử của các hợp chất ...
Nguyên liệu
Lipid tổng
Sử dụng phương pháp hóa học
Tách trên cột Silicagen tráng AgNO3
Dùng HPLC + Pha đảo C 18
Sử dụng hệ enzyme đặc hiệu Lipase
PUFAs
Tách chiết lipd tổng
. Phương pháp phân lập và xác định các acid béo không no đa nối đôi PUFAs.
Trên thế giới hiện nay thưng sử dụng các phương pháp sau để chiết tách, phân lập
tạo các sản phẩm acid béo không no đa nối đôi PUFAs hoạt tính sinh học cao dùng
cho Y, Dược và công nghệ thực phẩm
Sơ đồ 2: Các phương pháp phân lập PUFAs
* Phương pháp 1: Chiết tách và sử dụng các phương pháp hóa học.
* Phương pháp 2: Tách trên cột Silica gel, tráng bạc nitrat (AgNO
3
), phương pháp này
phù hp với quy mô nghiên cứu ng nh cho phân tích thí nghiệm. Tuy nhiên trong
triển khai quy mô lớn ứng dụng cho sản xuất thì không khả thi vì AgNO
3
giá thành rất
cao.
* Phương pháp 3: Dùng sắc ký lỏng cao áp sử dụng cột pha đảo C18. Phương phápy
đòi hỏi một lượng ln dung môi tinh khiết, điều này dẫn đến chi phí lớn trong q trình
sản xuất.
* Phương pháp 4: Sử dụng hệ enzyme đặc hiệu Lipase để phân lập các acid béo không no
đa nối đôi. Phương pháp này có triển vọng rất ln trong tương lai nhưng đòi hỏi phải
các kỹ thuật với công nghệ vi sinh tiên tiến, điều này không phù hợp với điều kiện của
Việt Nam.
Quy trình phân lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình phân lập - Người đăng: Hiep Ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quy trình phân lập 9 10 584