Ktl-icon-tai-lieu

quy trinh sản xuất sinh khối nấm men

Được đăng lên bởi stlong1992
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1793 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
----------------------

QUY TRÌNH SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN

GVHD:
NGUYỄN THỊ THU SANG
Sinh viên : Huỳnh Ngô Diệu Huyền
Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Thảo Quyên
Mai Thị Thanh Thủy
Phạm Thị Thanh Thủy
Võ Thị Bích Trâm
Nhóm:
1
Lớp:
11CDTP1

3005110118
3005110239
3005110249
3005110310
3005110311
3005110343

Tp,HCM
05/2014
MỤC LỤC

Page 1

LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 3
1. Giới thiệu ................................................................................................... 4
1.1. Định nghĩa....................................................................................... 4
1.2. Các loại nấm men thường dùng ....................................................... 4
1.3. Giới thiệu sơ lượt về nấm men ........................................................ 4
2. Ứng dụng của nấm men và sinh khối nấm men .......................................... 5
3. Giới thiệu sơ lượt về nấm men ................................................................... 6
3.1. Men lạt ............................................................................................ 6
3.2. Men ngọt ......................................................................................... 6
4. Sinh khối nấm men dạng thương mại ......................................................... 7
4.1. Men lỏng ......................................................................................... 7
4.2. Men dạng paste ............................................................................... 7
4.3. Men khô .......................................................................................... 7
5. Điều kiện nuôi cấy nấm men ...................................................................... 7
5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nấm men .................................. 7
5.1.1. Nhiệt độ ..................................................................................... 7
5.1.2. Độ pH môi trường ...................................................................... 7
5.1.3. Ảnh hưởng của chất hóa học ...................................................... 8
5.1.4. Ảnh hưởng nồng độ rỉ đường ..................................................... 8
5.1.5. Ảnh hưởng của cường độ không khí và khuấy trộn lên tốc độ tăng
trưởng của nấm men................................................................... 8
5.2...
Page 1
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
----------------------
QUY TRÌNH SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN
GVHD: NGUYỄN THỊ THU SANG
Sinh viên : Huỳnh Ngô Diệu Huyền 3005110118
Nguyễn Thị Kim Phụng 3005110239
Nguyễn Th Thảo Quyên 3005110249
Mai Thị Thanh Thủy 3005110310
Phạm Thị Thanh Thủy 3005110311
Võ Thị Bích Trâm 3005110343
Nhóm: 1
Lớp: 11CDTP1
MỤC LỤC
Tp,HCM 05/2014
quy trinh sản xuất sinh khối nấm men - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trinh sản xuất sinh khối nấm men - Người đăng: stlong1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
quy trinh sản xuất sinh khối nấm men 9 10 160