Ktl-icon-tai-lieu

Robot định vị và lập bản đồ trong nhà

Được đăng lên bởi Duc Cu Xuan
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 3220 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Hệ thống định vị robot trong nhà sử dụng hệ điều hành robot(ROS) để quét bản đồ và định đường đi
ĐẠI HC QUỐC GIA THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN T
B MÔN ĐIỀU KHIN T ĐNG
LUẬN VĂN TỐT NGHIP
TRIN KHAI THUẬT TOÁN ĐỊNH HƢỚNG TRÊN ROS
CHO ROBOT T HÀNH TRONG NHÀ
GVHD : ThS. Huỳnh Văn Kiểm
STUDENT : Nguyn Phm Nhất Thiên Minh 40901569
Hoàng Việt Hà 40900700
Thành phố H Chí Minh, tháng 12, 2013
Robot định vị và lập bản đồ trong nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot định vị và lập bản đồ trong nhà - Người đăng: Duc Cu Xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Robot định vị và lập bản đồ trong nhà 9 10 483