Ktl-icon-tai-lieu

Sấy thùng quay

Được đăng lên bởi hamanhlinh1907
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1991 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Đồ án môn học Kỹ thuật Sấy

GVHD: GVC.TS Trần Văn Vang

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Nhiệm vụ:

Sấy cà phê nhân 2000 kg khô/h.
Thiết bị sấy thùng quay

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CƯÚ TÍNH CHẤT CỦA CÀ PHÊ NHÂN.
1.1. Đặc tính chung của cà phê:
1.1.1. Cấu tạo giải phẫu quả cà phê.
1.1.2. Cấu tạo của nhân cà phê.
1.1.3. Thành phần hóa học của nhân cà phê.
1.1.4. Tính chất vật lý của cà phê nhân.
1.2. Quy trình sản xuất cà phê:
1.2.1. Giới thiệu các phương pháp sản xuất cà phê.
1.2.2. Dây chuyền sản suất cà phê nhân (phương pháp khô).
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ SẤY.
2.1. Chọn phương pháp sấy.
2.1.1. Chọn thiết bị sấy.
2.1.2. Giới thiệu phương pháp sấy đối lưu.
2.1.3. Chọn tác nhân sấy chế độ sấy.
2.1.4 Chọn thời gian sấy  .
2.2. Tính toán quá trình sấy lý thuyết:
2.2.1. Tính toán trạng thái không khí bên ngoài.
2.2.2. Tính toán trạng thái không khí vào thùng sấy.
2.2.3. Xác định nhiệt độ TNS ra khỏi thùng sấy t2.
2.2.4. Tính toán lượng tiêu hao TNS.
2.2.5. Tính toán lượng nhiệt cung cấp cho quá trình sấy lý thuyết.
2.3. Xác định kích thước thùng sấy.
2.3.1. Lượng ẩm bốc ra trong quá trình sấy.
2.3.2.
Tính kích thước của thùng sấy (V, D, L).
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN NHIỆT QUÁ TRÌNH SẤY.
3.1. Mục đích tính toán nhiệt.
3.2. Tính tổn thất nhiệt:
3.2.1. Tổn thất do vật liệu sấy mang đi.
3.2.2. Tổn thất ra môi trường.
3.3. Tính toán quá trình sấy thực tế:
3.3.1. Tính giá trị tổng tổn thất  .
3.3.2. Xác định các thông số của TNS sau quá trình sấy thực.
3.3.3. Lượng TNS thực tế.
3.3.4. Lưu lượng thể tích trung bình trong quá trình sấy thực.
3.3.5. Kiểm tra lại giả thiết về tốc độ sấy.
3.3.6. Lập bảng cân bằng nhiệt.

SVTH: Ngô Mậu Năm_Lớp 04N1_Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh

Trang 1

Đồ án môn học Kỹ thuật Sấy

GVHD: GVC.TS Trần Văn Vang

CHƯƠNG 4: TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ.
4.1. Tính chọn calorife và lò hơi.
4.2. Tính trở lực và chọn quạt gió.
4.2.1. Tính trở lực.
4.2.2. Chọn quạt cho hệ thống sấy thùng quay.
4.3. Chọn xyclon lọc sản phẩm.

SVTH: Ngô Mậu Năm_Lớp 04N1_Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh

Trang 2

Đồ án môn học Kỹ thuật Sấy

GVHD: GVC.TS Trần Văn Vang

LỜI NÓI ĐẦU
Kỹ thuật sấy là một ngành khoa học phát triển mãi từ những năm 50 đến
60 ở các Viện và các trường đại học trên thế giới chủ yếu giải quyết những
vấn đề kỹ thuật sấy các vật liệu cho công nghiệp và nông nghiệp.
Trong những năm 70 trở lại đây người ta đã đưa kỹ nghệ sấy các nông sản
thành những sản phẩm khô, không những kéo dài thời gian bảo quản mà còn
làm phong phú thêm các mặt hàng sản phẩm như: trái cây, cà phê, sữa, bột,
cá...
Đồ án môn học Kỹ thuật Sấy GVHD: GVC.TS Trần Văn Vang
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Nhiệm vụ: Sấy cà phê nhân 2000 kg khô/h.
Thiết bị sấy thùng quay
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CƯÚ TÍNH CHẤT CỦA CÀ PHÊ NHÂN.
1.1. Đặc tính chung của cà phê:
1.1.1. Cấu tạo giải phẫu quả cà phê.
1.1.2. Cấu tạo của nhân cà phê.
1.1.3. Thành phần hóa học của nhân cà phê.
1.1.4. Tính chất vật lý của cà phê nhân.
1.2. Quy trình sản xuất cà phê:
1.2.1. Giới thiệu các phương pháp sản xuất cà phê.
1.2.2. Dây chuyền sản suất cà phê nhân (phương pháp khô).
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ SẤY.
2.1. Chọn phương pháp sấy.
2.1.1. Chọn thiết bị sấy.
2.1.2. Giới thiệu phương pháp sấy đối lưu.
2.1.3. Chọn tác nhân sấy chế độ sấy.
2.1.4 Chọn thời gian sấy
.
2.2. Tính toán quá trình sấy lý thuyết:
2.2.1. Tính toán trạng thái không khí bên ngoài.
2.2.2. Tính toán trạng thái không khí vào thùng sấy.
2.2.3. Xác định nhiệt độ TNS ra khỏi thùng sấy t
2
.
2.2.4. Tính toán lượng tiêu hao TNS.
2.2.5. Tính toán lượng nhiệt cung cấp cho quá trình sấy lý thuyết.
2.3. Xác định kích thước thùng sấy.
2.3.1. Lượng ẩm bốc ra trong quá trình sấy.
2.3.2. Tính kích thước của thùng sấy (V, D, L).
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN NHIỆT QUÁ TRÌNH SẤY.
3.1. Mục đích tính toán nhiệt.
3.2. Tính tổn thất nhiệt:
3.2.1. Tổn thất do vật liệu sấy mang đi.
3.2.2. Tổn thất ra môi trường.
3.3. Tính toán quá trình sấy thực tế:
3.3.1. Tính giá trị tổng tổn thất
.
3.3.2. Xác định các thông số của TNS sau quá trình sấy thực.
3.3.3. Lượng TNS thực tế.
3.3.4. Lưu lượng thể tích trung bình trong quá trình sấy thực.
3.3.5. Kiểm tra lại giả thiết về tốc độ sấy.
3.3.6. Lập bảng cân bằng nhiệt.
SVTH: Ngô Mậu Năm_Lớp 04N1_Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh Trang 1
Sấy thùng quay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sấy thùng quay - Người đăng: hamanhlinh1907
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Sấy thùng quay 9 10 249