Ktl-icon-tai-lieu

Sơ độ quy trình sản xuất xà phòng

Được đăng lên bởi Nguyễn Nhật Hoàng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1200 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SẢN XUẤT XÀ PHÒNG
Sơ đồ quy trình công nghệ
Dầu mỡ

Gia nhiệt
Xà phòng, tùng
hương
Tẩy màu
Glyxerine, tạp chất

Dung dich NaOH
Nấu xà phòng
Dung dich NaCl

Dung dịch NaOH dư
Cô đặc

Trộn

Xử lý glycerine

Sấy không khí nóng

Thùng lắng

Trộn

Lọc khung bản

Sản phẩm

Máng nồi cô đặc

Thu hồi glycerine

Dd kiềm dư

Làm sạch dd kiềm

62%-63%
54%

54%

54%

Xp

Xp

Xp

Xp

Nguyên

Thô

Đông

Chất

Làm mát
Đo dung
dịch

Xà phòng
hóa

Và tách

Rửa và tách

Dd kiềm

Dd kiềm

Hệ thống

Lò phản
ứng

Trộn và
Làm nguội

Rửa từng
phần đã
tách

Định lượng

Nguyên liệu

Phần dugn dịch
kiềm dư

MÔ TẢ QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÀ PHÒNG LIÊN TỤC

Dd kiềm và
tách xp
nguyên chất

Máy ly tâm

Ly tâm tách dd
kiềm

Axit béo
hoặc
chất béo

Trung hòa

Đưa vào
máy tuabin
phân tán

62-63% sản phẩm
xà phòng trung
hòa

...
SẢN XUẤT XÀ PHÒNG
Sơ đồ quy trình công nghệ
Dầu mỡ
Gia nhiệt
Xà phòng, tùng
hương
Ty màu
Glyxerine, tạp chất
Dung dich NaOH
Nấu xà phòng
Dung dich NaCl
Dung dịch NaOH dư
Cô đặc
Xử lý glycerine
Trộn
Thùng lắngSấy không khí nóng
Trộn
Lọc khung bản
Sản phẩm
Máng nồi cô đặc
Thu hồi glycerine
Sơ độ quy trình sản xuất xà phòng - Trang 2
Sơ độ quy trình sản xuất xà phòng - Người đăng: Nguyễn Nhật Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sơ độ quy trình sản xuất xà phòng 9 10 387