Ktl-icon-tai-lieu

SỔ TAY NHÂN SỰ

Được đăng lên bởi langtuhoaison
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1820 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỔ TAY NHÂN SỰ
S
CÔNG TY GOLF LONG THÀNH
Lần ban hành: 01
Ngày hiệu lực: 15/06/2013

Sổ tay Nhân sự - Công ty Golf Long Thành

Trang 1 / 29

MỤC LỤC
1.

2.

3.

GIỚI THIỆU CÔNG TY ..................................................................................................... 4
1.1.

Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................................ 4

1.2.

Lĩnh vực hoạt động ................................................................................................... 4

1.3.

Cơ cấu tổ chức........................................................................................................... 5

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ ..................................................................... 9
2.1.

Chính sách chung về tuyển dụng lao động ........................................................... 9

2.2.

Điều kiện làm việc .................................................................................................... 9

2.3.

Giai đoạn thử việc ..................................................................................................... 9

2.4.

Đào tạo và đánh giá nhân viên mới ..................................................................... 10

2.5.

Ký hợp đồng lao động chính thức ........................................................................ 10

2.6.

Thuyên chuyển ........................................................................................................ 10

2.7.

Cập nhật thông tin cá nhân của nhân viên ......................................................... 11

2.8.

Chấm dứt hợp đồng lao động ............................................................................... 11

2.9.

Chính sách lương .................................................................................................... 11

2.10.

Chính sách phụ cấp ............................................................................................. 12

2.11.

Bảo hiểm Xã hội - Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Thất nghiệp ............................ 12

2.12.

Công đoàn phí ...................................................................................................... 13

2.13.

Công thức tính lương và định kỳ hanh toán lương tháng ............................. 13

2.14.

Công thức tính lương tháng .............................................................................. 13

2.15.

Chính sách phúc lợi .....................................................................
S tay Nhân s -
Công ty Golf Long Thành
SỔ
TAY NHÂN S
CÔNG TY GOLF LONG THÀNH
Công ty Golf Long Thành
TAY NHÂN S
CÔNG TY GOLF LONG THÀNH
Lần ban hành: 01
Ngày hiệu lực: 15/06/2013
Trang
1 / 29
TAY NHÂN S
SỔ TAY NHÂN SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỔ TAY NHÂN SỰ - Người đăng: langtuhoaison
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
SỔ TAY NHÂN SỰ 9 10 507